Not seeing a Scroll to Top Button? Go to our FAQ page for more info.

REALIZOWANE PROJEKTY:

Październik 2018 - grudzień 2018

Festiwal INTERKULTURALIA jest corocznym wydarzeniem odbywającym się w Krakowie i mającym na celu popularyzację wiedzy na temat wielokulturowości oraz różnorodności kulturowej. Tegoroczna edycja Festiwalu jest poświęcona kulturom państw ościennych, mniejszości etnicznych i narodowych w Polsce oraz wielokulturowego dziedzictwa Krakowa. Podczas Festiwalu INTERKULTURALIA 2018, zaplanowanego na 21-25 listopada, odbędą się między innymi debaty, wykłady eksperckie, warsztaty akulturacyjne i prawne dla obcokrajowców, spacery tematyczne, warsztaty kreatywnego pisania oraz szereg innych wydarzeń promujących inne kultury oraz mających charakter popularyzujący wiedzę.

Festiwal jest współfinansowany ze środków Miasta Kraków.

Festiwal jest współfinansowany ze środków zebranych w ramach odpisu 1% podatku.


Wrzesień 2018 - grudzień 2020

Stowarzyszenie zostało realizatorem zadań w ramach projektu "Małopolska przyjazna cudzoziemcom - wsparcie w integracji i adaptacji obywateli państw trzecich". W ramach projektu będziemy organizować wydarzenia kulturalno-integracyjne, wśród nich między innymi wielokulturowe kino plenerowe, dzień dziecka, gry miejskie, warsztaty i wycieczki. O planowanych wydarzeniach będziemy informować na naszej stronie internetowej i Fanpage'u.

Projekt współfinansowany z Programu Krajowego Funduszu Azylu, Migracji i Integracji.

Bezpieczna Przystań

 

 


Maj 2018 - grudzień 2018

 Stowarzyszenie zostało partnerem w projekcie na prowadzenie Punktu Informacyjnego dla Obcokrajowców.

Punkt Informacyjny prowadzony przez cztery organizacje: Fundację Współpracy Polsko-Ukraińskiej "U-WORK" (Lider projektu), Fundację "ZUSTRICZ", Fundację Wspierania Kultury i Języka Polskiego im. Mikołaja Reja oraz naszą organizację.
Punkt Informacyjny dla Obcokrajowców – to miejsce, gdzie każdy cudzoziemiec,  mieszkający w Krakowie uzyska potrzebną mu informację.
Batorego 2 to nie tylko miejsce gdzie udzielamy informacji ale jest to także przestrzeń integracji i realizacji projektów dla obcokrajowców.


Udzielamy informacji w zakresie:
· przepisów prawa (legalizacji pobytu, zakupu i najmu nieruchomości i inne);
· sposobu funkcjonowania systemu ubezpieczeń społecznych i dostępu do służby zdrowia;
· dostępu do rynku pracy, podniesienia kwalifikacji zawodowych;
· uzyskania pomocy społecznej, mieszkaniowej i świadczeń socjalnych;
· edukacji dzieci i dorosłych w tym nauki języka polskiego;
· dostępu do kultury;
· procedur administracyjnych związanych z bieżącym funkcjonowaniem w środowisku lokalnym (np. prawo jazdy, rejestracja samochodu, meldunek, PESEL, E-PUAP itp.).

Projekt współfinansowany jest przez Gminę Miejską Kraków.

Projekt współfinansowany ze środków zebranych w ramach zbiórki 1% podatku.


Projekt i program Interhead.pl
Nasza strona wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie. Więcej informacji można znaleźć w Polityce Cookies.