Not seeing a Scroll to Top Button? Go to our FAQ page for more info.


Jakub Kościółek Prezes Stowarzyszenia

dr Jakub Kościółek
Prezes Zarządu Stowarzyszenia

Dyrektor administracyjny, starszy badacz

Absolwent trzech kierunków studiów kulturowych na Uniwersytecie Jagiellońskim. Doktor nauk humanistycznych w zakresie kulturoznawstwa. Adiunkt w Instytucie Studiów Międzykulturowych UJ. Uczestnik wielu konferencji naukowych, autor licznych tekstów o dużej rozpiętości tematycznej – od problematyki sytuacji językowej na Ukrainie, poprzez lęk przed przestępczością generowany przez media, zagadnienia eksploatacji Holocaustu w kulturze popularnej, aż po analizę kanonicznych dzieł literatury i dramatu XX wieku, z których najważniejsze to ”Konflikt w Darfurze” (2010) czy "USA wobec ludobójstwa w Afryce. Rola amerykańskiej kultury politycznej w ewolucji polityki antyludobójczej" (2019). W stowarzyszeniu zajmuje się przede wszystkim promocją kultur pozaeuropejskich, koordynowaniem wydarzeń kulturalnych organizowanych przez stowarzyszenie. Jest ekspertem z zakresu zagadnień wielokulturowości oraz konfliktów międzykulturowych. Jego pasją są kultury Afryki oraz Bliskiego Wschodu. Obecnie pełni funkcję koordynatora w projektach MiCREATE oraz NEW ABC.

kontakt: jakub.kosciolek@interkulturalni.pl


Jolanta Orlef Wiceprezeska Stowarzyszenia

Jolanta Orlef
Wiceprezeska Zarządu Stowarzyszenia

Absolwentka ukrainoznawstwa na Wydziale Studiów Międzynarodowych i Politycznych Uniwersytetu Jagiellońskiego.  Związana ze Stowarzyszeniem od wielu lat, w którym zajmowała się sprawami organizacyjno-administracyjnymi oraz pełniła rolę konsultantki kulturowej. Brała udział w organizowanych przez Stowarzyszenie „Skalskich spotkaniach z wielokulturowością” jako organizatorka i jedna z prelegentek. Jako kulturoznawczynię interesują ją szeroko pojęte zjawiska społeczne osadzone w kontekście kulturowym, szczególnie sytuacja kobiet. Jej zainteresowania skupiają się głównie na poznawaniu literatury i kultury współczesnej na tyle na ile pozwala jej na to macierzyństwo. Specjalizuje się we współczesnej literaturze ukraińskiej. Obecnie na stałe mieszka w Bieszczadach, co zdecydowanie poszerza perspektywę i spojrzenie zespołu Stowarzyszenia na relacje międzykulturowe na pograniczu.

 

dr Adam Bulandra Koordynator Projektów Pomocowych i Rzeczniczych

dr Adam Bulandra
Wiceprezes Stowarzyszenia, starszy badacz

Koordynator Projektów Pomocowych i Rzeczniczych

Radca Prawny, doktror nauk prawnych, kryminolog. Od 2003 roku teoretycznie i praktycznie specjalizuje się w prawie migracyjnym i uchodźczym odnosząc przy tym niemałe sukcesy. Pasjonuje się psychologią społeczną, socjologią i współczesnymi procesami normotwórczymi. Zwolennik afirmacji różnorodności, pełnej integracji i ograniczania sfer społecznego wykluczenia. W Stowarzyszeniu koordynuje projekty pomocowe i rzecznicze oraz czuwa nad sferą administracyjno-prawną organizacji. Jest także starszym badaczem w projektach MiCREATE i NEW ABC. Radca prawny prowadzący indywidualną praktykę (http://bulandra.eu/pl/).

kontakt: adam.bulandra@interkulturalni.pl


Jadwiga Romanowska

dr Jadwiga Romanowska

Specjalistka od PR, młodsza badaczka

Kulturoznawczyni, doktor nauk humanistycznych w zakresie kulturoznawstwa, od kilku lat blisko współpracuje ze Stowarzyszeniem. Dyplomowana instruktorka tańca, wykładowczyni na Uniwersytecie Jagiellońskim i Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie. Jej zainteresowania badawcze skupiają się wokół pojęcia transkulturowości oraz tożsamości transkulturowej, a także szeroko rozumianej antropologii tańca.  Jej pasją jest taniec flamenco, który uczyniła także przedmiotem swojej pracy doktorskiej. Była zaangażowana m. in. w projekt "HATE SPEECH ALERT - przeciwko mowie nienawiści w przestrzeni publicznej". Obecnie pełni funkcję młodszej badaczki w projektach MiCREATE oraz NEW ABC.


opis niedostepny

dr Joanna Talewicz-Kwiatkowska

Starsza badaczka

Adiunkt w Instytucie Etnologii i Antropologii Kulturowej Uniwersytetu Warszawskiego. Joanna była uczestniczką Alliance for Historical Dialogue and Accountability Program na Columbia University (2018), Leadership Academy for Poland (2016), stypendystką programu Fulbrighta (2015-2016). W pracy naukowej koncentruje się na społecznościach romskich w Europie i USA, aczkolwiek jej główne zainteresowania badawcze oscylują wokół problematyki Holokaustu Romów. Joanna jest współautorką pracy „Direction: Future, 25 years of freedom and the Roma people” (2018); autorką monografii „Wpływ aktywności finansowej Unii Europejskie na położenie społeczne Romów w Polsce” (2013); współautorką raportu „Cognitive and linguistic functioning of Roma children attending the primary special needs and mass schools – social contexts“ (2011). W Stowarzyszeniu pełni funkcję starszej badaczki w projekcie MiCREATE.


opis niedostepny

Joanna Durlik

Członkini Zespołu, młodsza badaczka

Psycholog i doktorantka w Instytucie Psychologii na Uniwersytecie Jagiellońskim, gdzie pracuje w Laboratorium Psychologii Języka i Dwujęzyczności Langusta (http://langusta.edu.pl/en/o-nas/). Jej zainteresowania badawcze obejmują dwu- i wielojęzyczność, przetwarzanie języka przez osoby dwujęzyczne oraz językowe i psychologiczne konsekwencje migracji. Realizuje dwa własne granty, finansowane przez Narodowe Centrum Nauki, pracowała i pracuje też w kilku innych projektach badawczych. Joanna ukończyła staże naukowe na uniwersytetach w Hiszpanii, Wielkiej Brytanii i USA; jest autorką i współautorką kilkunastu artykułów naukowych i popularnonaukowych. Poza pracą naukową angażuje się w popularyzowanie wiedzy na temat wielojęzyczności i wielokulturowości wśród rodziców, nauczycieli i psychologów-praktyków i jest koordynatorką krakowskiego oddziału organizacji Bilingualism Matters (http://www.bilingualism-matters.ppls.ed.ac.uk/branches/krakow/). W Stowarzyszeniu pełni funkcję młodszej badaczki w projektach MiCREATE i NEW ABC.


opis niedostepny

Urszula Majcher-Legawiec

Specjalistka ds. systemu edukacji, młodsza badaczka

Zajmuje się nauczaniem języka polskiego jako obcego i drugiego, metodyką nauczania i dydaktyką kultury. Jest trenerem kompetencji kluczowych, przygotowuje i prowadzi szkolenia i warsztaty dla nauczycieli pracujących w wielokulturowych środowisku edukacyjnym. Jest autorką scenariuszy gier miejskich dla obcokrajowców oraz materiałów dydaktycznych publikowanych na platformie http://www.speakapps.eu/pl/ , współautorką trzech podręczników do nauczania języka polskiego jako obcego/drugiego oraz materiałów dydaktycznych na platformie http://www.popolskupopolsce.edu.pl/ oraz autorką kilkunastu artykułów naukowych i popularnonaukowych. Jest autorką koncepcji i inicjatorką powołania społecznej szkoły wielokulturowej w Krakowie (http://wielokulturowa.pl/). Od dwóch lat realizuje w Krakowie zadania doradcy metodycznego ds. wielokulturowości. Współpracuje z Uniwersytetem Jagiellońskim i Uniwersytetem Pedagogicznym w Krakowie, a także Uniwersytetem Warszawskim, gdzie jest doktorantką w Instytucie Lingwistyki Stosowanej. Ze Stowarzyszeniem współpracuje już od kilku lat, angażując się w różne projekty. Obecnie pełni funkcję młodszej badaczki w projektach MiCREATE i NEW ABC .


Klaudia Wilk

dr Klaudia Wilk-Mhagama

Członkini Zespołu

Doktor nauk humanistycznych w zakresie kulturoznawstwa, absolwentka studiów doktoranckich w Instytucie Studiów Międzykulturowych Uniwersytetu Jagiellońskiego. Podczas studiów prowadziła badania terenowe w Tanzanii oraz aktywnie działała jako analityczka w Polskim Centrum Studiów Afrykanistycznych. Członkini Polskiego Towarzystwa Afrykanistycznego oraz współzałożycielka i członkini Jagiellońskiego Centrum Badań Afrykanistycznych. W przeszłości była również koordynatorką Festiwalu Afrykańskiego w Krakowie. Zajmuje się zagadnieniami dotyczącymi zmian społecznych i kulturowych, a także socjologią religii. Koordynatorka projektu "Interkulturalia - promocja wielokulturowości kluczem do walki z rasizmem i ksenofobią". Obecnie przebywa w Tanzanii, gdzie oprócz realizowania się w życiu rodzinnym i prowadzenia działalności naukowej, bada możliwości rozwoju współpracy Stowarzyszenia z tanzańskimi organizacjami pozarządowymi.

kontakt: klaudiakwilk@gmail.com


Projekt i program Interhead.pl
Nasza strona wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie. Więcej informacji można znaleźć w Polityce Cookies.