Cookies Policy

In order to provide services at the highest level, cookies are used on the website. We use this technology for advertising and statistical purposes, but above all, to be able to adapt our website to the individual needs of users. You can at any time change the settings for storing and accessing cookies in the settings of your web browser. More information below:

What are cookies?

“Cookies” are individual, small text files that are stored on your computer. They contain very short text information that allows the information they contain to be read by the website that created them. Cookies cannot collect any of your data if this data is not entered by the website in question. Your privacy is not violated when sending cookies.

What do we use cookies for?
Our company uses cookies for the following purposes:

 • matching the content of advertisements displayed on the website,
 • measuring user traffic on websites using the Google Analytics code – more information about cookies in Google Analytics can be found at: http://www.google.pl/intl/pl/analytics/privacyoverview.html
 • remembering the lack of consent to display some content in the future,
 • measuring the effectiveness (conversion tracking) of actions conducted for the benefit of the company, e.g. in the Google advertising network, partner programs, affiliate networks
 • matching the content of advertisements displayed on the Google advertising network (remarketing) – more information about cookies used in the Google advertising network can be found at:  http://support.google.com

What cookies do we use?

Two types of cookies can be used on our website:

 • session – files that remain on the user’s device until he leaves the website or turns off the web browser,
 • permanent – files that remain on the user’s device for the time specified in the file parameters or until they are manually deleted by the user.

How to disable cookies?

Web browsers allow users to control cookies in terms of their collection and deletion. Most browsers are set to automatically accept cookies by default. Users can, however, independently determine the conditions for storing or accessing data stored in cookies by changing the web browser settings. Below we present tips on how to change the cookie saving settings in the most popular web browsers.

Mozilla Firefox

In the “Tools” menu, select “Options” and then the “Privacy” tab. Here you can disable the saving of cookies or delete individual “cookies”. More information can be found here: http://support.mozilla.org/pl/

Google Chrome

In the menu in the upper right corner of the browser, select “Tools” and “Clear browsing data”. You can delete all cookies here. Additionally, by selecting the “More information” option, you can go to the help page where you can learn how to configure advanced cookie settings.

Internet Explorer

In the “Tools” menu, select “Internet Options” and then the “Privacy” tab. The slider allows you to change the overall privacy level. You can also define conditions for individual websites by clicking the “Sites” button.

Opera
Open the “Opera” menu and select “Settings”, then “Clear Browsing History”. Here you can delete cookies and go to detailed settings by clicking the “Manage cookies” button.

Polityka Cookies

W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, na stronie wykorzystywane są pliki cookies. Używamy tej technologii w celach reklamowych, statystycznych, lecz przede wszystkim, by móc dostosować nasz serwis do indywidualnych potrzeb użytkowników. Możecie Państwo w każdej chwili zmienić ustawienia przechowywania i uzyskania dostępu do cookies w ustawieniach Państwa przeglądarki internetowej. Więcej informacji poniżej:

Co to są cookies?

“Cookies” (Ciasteczka) są to pojedyncze, małe pliki tekstowe zapisywane na Państwa komputerze. Zawierają one bardzo krótkie informacje tekstowe pozwalające na odczytanie zawartych w nich informacji przez stronę, która je utworzyła. Pliki cookies nie mogą gromadzić żadnych Państwa danych, jeśli te dane nie zostaną wpisane przez daną stronę internetową. Przy wysyłaniu cookies nie jest naruszana Państwa prywatność.

Do czego używamy ciasteczek?
Nasza firma używa ciasteczek w następujących celach:

 • dopasowanie treści reklam emitowanych w serwisie,
 • mierzenie ruchu użytkownika na stronach za pomocą kodu Google Analytics – więcej informacji o plikach cookies w Google Analytics można znaleźć na stronie:http://www.google.pl/intl/pl/analytics/privacyoverview.html
 • zapamiętywanie braku zgody na wyświetlanie w przyszłości niektórych treści,
 • mierzenie skuteczności (śledzenie konwersji) prowadzonych akcji na rzecz firmy, np. w sieci reklamowej Google, programach partnerskich, sieciach afiliacyjnych
 • dopasowanie treści reklam emitowanych w sieci reklamowej Google (remarketing) – więcej informacji o plikach cookies wykorzystywanych w sieci reklamowej Google można znaleźć na stronie: http://support.google.com

Jakich plików “cookies” używamy?

Na naszych stronach mogą być używane dwa rodzaje plików “cookie”:

 • sesyjne – pliki, które pozostają na urządzeniu użytkownika, aż do opuszczenia przez niego strony internetowej lub wyłączenia przeglądarki internetowej,
 • stałe – pliki, które pozostają na urządzeniu użytkownika przez określony w parametrach pliku czas albo do momentu ich ręcznego usunięcia przez użytkownika.

Jak wyłączyć obsługę cookies (ciasteczek)?

Przeglądarki internetowe pozwalają użytkownikom kontrolować cookies pod kątem ich gromadzenia i usuwania. Większość przeglądarek jest domyślnie ustawionych na automatyczne przyjmowanie ciasteczek. Użytkownicy mogą jednak samodzielnie określać warunki przechowywania lub uzyskiwania dostępu do danych zapisanych w plikach cookies poprzez zmianę ustawień przeglądarki internetowej. Poniżej prezentujemy porady jak zmienić ustawienia zapisywania plików cookies w najpopularniejszych przeglądarkach internetowych.

Mozilla Firefox

W menu “Narzędzia” wybierz “Opcje”, a następnie zakładkę “Prywatność”. W tym miejscu można wyłączyć zapisywanie plików cookies, bądź usunąć pojedyncze “ciasteczka”. Więcej informacji znajdziesz tutaj: http://support.mozilla.org/pl/

Google Chrome

W menu w prawym górnym rogu przeglądarki wybierz “Narzędzia” oraz “Wyczyść dane przeglądania”. W tym miejscu można usunąć wszystkie pliki cookies. Dodatkowo wybierając opcję “Więcej informacji” można przejść do strony pomocy, z której można dowiedzieć się skonfigurować zaawansowane ustawień plików cookies.

Internet Explorer

W menu “Narzędzia” wybierz “Opcje internetowe”, a następnie zakładkę “Prywatność”. Suwak umożliwia zmianę ogólnego poziomu prywatności. Można również określić warunki dla poszczególnych serwisów internetowych po kliknięciu przycisku “Witryny”.

Opera
Otwórz menu “Opera” i wybierz “Ustawienia”, a następnie “Wyczyść historię przeglądania”. W tym miejscu można usunąć pliki cookies, a także przejść do szczegółowych ustawień klikając przycisk “Zarządzaj ciasteczkami”.

Polityka Cookies

W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, na stronie wykorzystywane są pliki cookies. Używamy tej technologii w celach reklamowych, statystycznych, lecz przede wszystkim, by móc dostosować nasz serwis do indywidualnych potrzeb użytkowników. Możecie Państwo w każdej chwili zmienić ustawienia przechowywania i uzyskania dostępu do cookies w ustawieniach Państwa przeglądarki internetowej. Więcej informacji poniżej:

Co to są cookies?

“Cookies” (Ciasteczka) są to pojedyncze, małe pliki tekstowe zapisywane na Państwa komputerze. Zawierają one bardzo krótkie informacje tekstowe pozwalające na odczytanie zawartych w nich informacji przez stronę, która je utworzyła. Pliki cookies nie mogą gromadzić żadnych Państwa danych, jeśli te dane nie zostaną wpisane przez daną stronę internetową. Przy wysyłaniu cookies nie jest naruszana Państwa prywatność.

Do czego używamy ciasteczek?
Nasza firma używa ciasteczek w następujących celach:

 • dopasowanie treści reklam emitowanych w serwisie,
 • mierzenie ruchu użytkownika na stronach za pomocą kodu Google Analytics – więcej informacji o plikach cookies w Google Analytics można znaleźć na stronie:http://www.google.pl/intl/pl/analytics/privacyoverview.html
 • zapamiętywanie braku zgody na wyświetlanie w przyszłości niektórych treści,
 • mierzenie skuteczności (śledzenie konwersji) prowadzonych akcji na rzecz firmy, np. w sieci reklamowej Google, programach partnerskich, sieciach afiliacyjnych
 • dopasowanie treści reklam emitowanych w sieci reklamowej Google (remarketing) – więcej informacji o plikach cookies wykorzystywanych w sieci reklamowej Google można znaleźć na stronie: http://support.google.com

Jakich plików “cookies” używamy?

Na naszych stronach mogą być używane dwa rodzaje plików “cookie”:

 • sesyjne – pliki, które pozostają na urządzeniu użytkownika, aż do opuszczenia przez niego strony internetowej lub wyłączenia przeglądarki internetowej,
 • stałe – pliki, które pozostają na urządzeniu użytkownika przez określony w parametrach pliku czas albo do momentu ich ręcznego usunięcia przez użytkownika.

Jak wyłączyć obsługę cookies (ciasteczek)?

Przeglądarki internetowe pozwalają użytkownikom kontrolować cookies pod kątem ich gromadzenia i usuwania. Większość przeglądarek jest domyślnie ustawionych na automatyczne przyjmowanie ciasteczek. Użytkownicy mogą jednak samodzielnie określać warunki przechowywania lub uzyskiwania dostępu do danych zapisanych w plikach cookies poprzez zmianę ustawień przeglądarki internetowej. Poniżej prezentujemy porady jak zmienić ustawienia zapisywania plików cookies w najpopularniejszych przeglądarkach internetowych.

Mozilla Firefox

W menu “Narzędzia” wybierz “Opcje”, a następnie zakładkę “Prywatność”. W tym miejscu można wyłączyć zapisywanie plików cookies, bądź usunąć pojedyncze “ciasteczka”. Więcej informacji znajdziesz tutaj: http://support.mozilla.org/pl/

Google Chrome

W menu w prawym górnym rogu przeglądarki wybierz “Narzędzia” oraz “Wyczyść dane przeglądania”. W tym miejscu można usunąć wszystkie pliki cookies. Dodatkowo wybierając opcję “Więcej informacji” można przejść do strony pomocy, z której można dowiedzieć się skonfigurować zaawansowane ustawień plików cookies.

Internet Explorer

W menu “Narzędzia” wybierz “Opcje internetowe”, a następnie zakładkę “Prywatność”. Suwak umożliwia zmianę ogólnego poziomu prywatności. Można również określić warunki dla poszczególnych serwisów internetowych po kliknięciu przycisku “Witryny”.

Opera
Otwórz menu “Opera” i wybierz “Ustawienia”, a następnie “Wyczyść historię przeglądania”. W tym miejscu można usunąć pliki cookies, a także przejść do szczegółowych ustawień klikając przycisk “Zarządzaj ciasteczkami”.