Lekcje tolerancji. Pakiet edukacyjny dla nauczycielek i nauczycieli

  Publikacja zawiera omówienie zagadnień z zakresu dyskryminacji i jej przeciwdziałania oraz rozumienia zagadnień tolerancji i otwartości na różnorodność kulturową. Kolejne rozdziały składające się na przewodnik zawierają scenariusze ćwiczeń poświęcone danym mniejszościom oraz ich wpływowi na kształtowanie się kultury polskiej. Przewodnik uwzględnia w pewnym zakresie także lokalny kontekst wielokulturowości poprzez omówienie genezy konfliktu sektariańskiego między … Czytaj dalej Lekcje tolerancji. Pakiet edukacyjny dla nauczycielek i nauczycieli