Lekcje tolerancji. Pakiet edukacyjny dla nauczycielek i nauczycieli

 

Publikacja zawiera omówienie zagadnień z zakresu dyskryminacji i jej przeciwdziałania oraz rozumienia zagadnień tolerancji i otwartości na różnorodność kulturową. Kolejne rozdziały składające się na przewodnik zawierają scenariusze ćwiczeń poświęcone danym mniejszościom oraz ich wpływowi na kształtowanie się kultury polskiej. Przewodnik uwzględnia w pewnym zakresie także lokalny kontekst wielokulturowości poprzez omówienie genezy konfliktu sektariańskiego między Cracovią i Wisłą oraz jego konsekwencje, związane z szerzeniem antysemityzmu, ale także omawia wpływ różnych mniejszości na rozwój Krakowa.

 
Scenariusze zajęć oraz opis zagadnień pomocniczych podzielone są na dwa bloki – ogólny, obejmujący generalne zagadnienia związane z przeciwdziałaniem dyskryminacji, tolerancją, rolą uprzedzeń i stereotypów w procesie wykluczania i nierównego traktowania określonych grup społecznych, oraz szczegółowy – dotyczący następujących zagadnień: mniejszości romskiej i jej dyskryminacji; przeciwdziałania rasizmowi; religiom świata oraz dyskryminacji na tle religijnym, z uwzględnieniem islamofobii; uchodźcom oraz stereotypom na ich temat; antysemityzmowi i jego źródłom, z uwzględnieniem sektariańskiego konfliktu między Cracovią a Wisłą.

Lekcje tolerancji – podręcznik