Charakterystyka wielokulturowego środowiska edukacyjnego w Krakowie w świetle procesów integracji

 

Prezentujemy nowe badanie integracji dzieci cudzoziemskich w środowisku szkolnym Między wrześniem a grudniem 2019 roku Stowarzyszenie wraz z partnerami z Fundacji Wspierania Kultury i Języka Polskiego im. Mikołaja Reja oraz Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie przeprowadziło analizę środowiska edukacyjnego w Krakowie w kontekście szans integracyjnych dzieci z doświadczeniem migracji. W powstałym raporcie po raz pierwszy bliżej opisano grupę dzieci migrujących w ujęciu statystyczno-demograficznym, spróbowano określić poziom wiedzy nt. wielokulturowości oraz przeanalizować kompetencje międzykulturowe pracowników edukacji, jak też dokonano twórczej ewaluacji nowych narzędzi integracyjnych, w tym pracy asystentów międzykulturowych. Raport i badanie powstało w ramach funkcjonowania Obserwatorium Wielokulturowości i Migracji – wspólnego projektu Urzędu Miasta Krakowa oraz Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. Z tym niezwykle ciekawym raportem możecie zapoznać się poniżej. 

OWiM – Charakterystyka Wielokulturowego środowiska Edukacyjnego w Krakowie w świetle procesów integracji