Opinia w sprawie “Projektu ustawy o cudzoziemcach”

Stowarzyszenie INTERKULTURALNI PL opracowało i przesłało, w ramach konsultacji społecznych, do Ministerstwa Spraw Wewnętrznych opinię na temat “Projektu ustawy o cudzoziemcach”.