Opinia w sprawie “Projektu ustawy o cudzoziemcach”

Stowarzyszenie INTERKULTURALNI PL opracowało i przesłało, w ramach konsultacji społecznych, do Ministerstwa Spraw Wewnętrznych opinię na temat “Projektu ustawy o cudzoziemcach”.

Uwagi do projektu ustawy o cudzoziemcach

List do Kancelarii Prezesa Rady Ministrów-ngo

List Ministra Spraw Wewnętrznych w sprawie konsultacji społecznych

Odpowiedź na pismo Ministra Spraw Wewnętrznych w sprawie konsultacji społecznych

Tabela_konsultacje_-_konferencja_25_01_2013