misja i cele

Stowarzyszenie INTERKULTURALNI PL zostało założone przez grupę psychologów, prawników i kulturoznawców. Naszą misją jest działanie na rzecz rozwoju społeczeństwa otwartego i  wielokulturowego. Realizujemy ją poprzez poprzez:

DZIAŁANIA

na rzecz zmiany systemu prawnego (rzecznictwo, akcje uświadamiające, działania nadzorcze i wypracowywanie rozwiązań)

PROWADZENIE

badań naukowych nad trendami migracyjnymi, integracją migrantów i migrantek, relacjami międzykulturowymi

EDUKACJĘ

kulturową (w przedszkolach, szkołach, uniwersytetach, instytucjach publicznych, firmach)

PROMOWANIE

różnych kultur


PROGRAMY

Programy integracyjne (empowerment – pomoc w legalizacji pobytu, nauka polskiego, doradztwo zawodowe, pomoc w akulturacji i budowaniu sieci społecznej)

nasza historia

Stowarzyszenie INTERKULTURALNI PL jest niezależną, apolityczną organizacją społeczną założoną w 2010 roku w Krakowie przez akademików z różnych dziedzin nauki i ośrodków badawczych w celu prowadzenia działalności w sferze różnorodności kulturowej, edukacji i przestrzegania praw człowieka.

W ciągu 10 lat działalności Stowarzyszenie stało się istotną instytucją w zakresie prowadzenia badań nad relacjami międzykulturowymi oraz migracjami zarówno lokalnie, jak i regionalnie, ogólnopolsko i międzynarodowo. Członkowie Stowarzyszenia w związku z posiadanymi afiliacjami współpracują na co dzień z Uniwersytetem Jagiellońskim oraz innymi uczelniami, a także think-tankami w kraju i za granicą. Obecnie, dzięki wyrobionej przez lata marce Stowarzyszenie jest partnerem Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie w ramach Obserwatorium Wielokulturowości i Migracji, instytucji, powołanej do pozyskiwania wiedzy badawczej o migracjach na potrzeby samorządu lokalnego.

W swojej historii organizacja zrealizowała szereg projektów ukierunkowanych na efektywną integrację migrantów, edukację społeczeństwa przyjmującego oraz promocję kultur pozaeuropejskich. Wiele z nich stało się dobrymi praktykami wartymi powtórzenia i wdrażania w innych miejscach. Niektóre z tych projektów zostały uznane za dobre praktyki na poziomie europejskim przez Komisję Europejską UE.

Obecnie Stowarzyszenie jest partnerem w projekcie MiCREATE realizowanym w programie Horyzont 2020, mającym na celu kompleksowe zbadanie sytuacji dzieci z doświadczeniem migracji i ich relacji z dziećmi lokalnymi.

 

Kontynuując misję na rzecz efektywnej edukacji międzykulturowej Stowarzyszenie nawiązało współpracę z Fundacją Wspierania Kultury i Języka Polskiego im. Mikołaja Reja współtworząc z nią Akademię Kompetencji Międzykulturowych. Nasi eksperci są współautorami lokalnej, miejskiej strategii integracyjnej migrantów, przyjętej przez Radę Miasta we wrześniu 2016 roku jako Program “Otwarty Kraków”.

W 2021 roku Stowarzyszenie będzie partnerem w kolejnym projekcie naukowym realizowanym w ramach programu Horyzont 2020, prowadzonym przez Uniwersytet w Bolonii pod nazwą “New ABC” (Nowe Abecadło). Prowadząc w tej chwili przede wszystkim działalność naukową, pracownicy Stowarzyszenia realizują też liczne działania na rzecz migrantów i wraz z migrantami m. in. w ramach programu Małopolska Przyjazna Obcokrajowcom, finansowanego ze środków Funduszu Azylu, Migracji i Integracji. Współtworzą Punkt Informacyjny dla Obcokrajowców w Krakowie, odpowiadając w nim za dział porad prawnych.

W 2016 roku Stowarzyszenie oraz wiceprezes Zarządu organizacji zostali nominowani do nagrody “Złote Wachlarze”, przyznawanej przez Międzynarodową Organizację Migracji osobom i instytucjom zasłużonym w działalności na rzecz migrantów i migrantek. Stowarzyszenie jest laureatem tytułu Krakowski Ambasador Wielokulturowości A.D. 2018, a dwoje członków Zarządu organizacji wyróżniono w 2018 roku Nagrodą Fundacji Polcul za działalność na rzecz społeczeństwa otwartego i wielokulturowego.

misja i cele

Stowarzyszenie INTERKULTURALNI PL zostało założone przez grupę psychologów, prawników i kulturoznawców. Naszą misją jest działanie na rzecz rozwoju społeczeństwa otwartego i  wielokulturowego. Realizujemy ją poprzez poprzez:

DZIAŁANIA

na rzecz zmiany systemu prawnego (rzecznictwo, akcje uświadamiające, działania nadzorcze i wypracowywanie rozwiązań)

PROMOWANIE

różnych kultur


PROWADZENIE

badań naukowych nad trendami migracyjnymi, integracją migrantów i migrantek, relacjami międzykulturowymi

EDUKACJĘ

kulturową (w przedszkolach, szkołach, uniwersytetach, instytucjach publicznych, firmach)

PROGRAMY

Programy integracyjne (empowerment – pomoc w legalizacji pobytu, nauka polskiego, doradztwo zawodowe, pomoc w akulturacji i budowaniu sieci społecznej)

nasza historia

Stowarzyszenie INTERKULTURALNI PL jest niezależną, apolityczną organizacją społeczną założoną w 2010 roku w Krakowie przez akademików z różnych dziedzin nauki i ośrodków badawczych w celu prowadzenia działalności w sferze różnorodności kulturowej, edukacji i przestrzegania praw człowieka.

W ciągu 10 lat działalności Stowarzyszenie stało się istotną instytucją w zakresie prowadzenia badań nad relacjami międzykulturowymi oraz migracjami zarówno lokalnie, jak i regionalnie, ogólnopolsko i międzynarodowo. Członkowie Stowarzyszenia w związku z posiadanymi afiliacjami współpracują na co dzień z Uniwersytetem Jagiellońskim oraz innymi uczelniami, a także think-tankami w kraju i za granicą. Obecnie, dzięki wyrobionej przez lata marce Stowarzyszenie jest partnerem Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie w ramach Obserwatorium Wielokulturowości i Migracji, instytucji, powołanej do pozyskiwania wiedzy badawczej o migracjach na potrzeby samorządu lokalnego.

W swojej historii organizacja zrealizowała szereg projektów ukierunkowanych na efektywną integrację migrantów, edukację społeczeństwa przyjmującego oraz promocję kultur pozaeuropejskich. Wiele z nich stało się dobrymi praktykami wartymi powtórzenia i wdrażania w innych miejscach. Niektóre z tych projektów zostały uznane za dobre praktyki na poziomie europejskim przez Komisję Europejską UE.

Obecnie Stowarzyszenie jest partnerem w projekcie MiCREATE realizowanym w programie Horyzont 2020, mającym na celu kompleksowe zbadanie sytuacji dzieci z doświadczeniem migracji i ich relacji z dziećmi lokalnymi.

 

Kontynuując misję na rzecz efektywnej edukacji międzykulturowej Stowarzyszenie nawiązało współpracę z Fundacją Wspierania Kultury i Języka Polskiego im. Mikołaja Reja współtworząc z nią Akademię Kompetencji Międzykulturowych. Nasi eksperci są współautorami lokalnej, miejskiej strategii integracyjnej migrantów, przyjętej przez Radę Miasta we wrześniu 2016 roku jako Program “Otwarty Kraków”.

W 2021 roku Stowarzyszenie będzie partnerem w kolejnym projekcie naukowym realizowanym w ramach programu Horyzont 2020, prowadzonym przez Uniwersytet w Bolonii pod nazwą “New ABC” (Nowe Abecadło). Prowadząc w tej chwili przede wszystkim działalność naukową, pracownicy Stowarzyszenia realizują też liczne działania na rzecz migrantów i wraz z migrantami m. in. w ramach programu Małopolska Przyjazna Obcokrajowcom, finansowanego ze środków Funduszu Azylu, Migracji i Integracji. Współtworzą Punkt Informacyjny dla Obcokrajowców w Krakowie, odpowiadając w nim za dział porad prawnych.

W 2016 roku Stowarzyszenie oraz wiceprezes Zarządu organizacji zostali nominowani do nagrody “Złote Wachlarze”, przyznawanej przez Międzynarodową Organizację Migracji osobom i instytucjom zasłużonym w działalności na rzecz migrantów i migrantek. Stowarzyszenie jest laureatem tytułu Krakowski Ambasador Wielokulturowości A.D. 2018, a dwoje członków Zarządu organizacji wyróżniono w 2018 roku Nagrodą Fundacji Polcul za działalność na rzecz społeczeństwa otwartego i wielokulturowego.

misja i cele

Stowarzyszenie INTERKULTURALNI PL zostało założone przez grupę psychologów, prawników i kulturoznawców. Naszą misją jest działanie na rzecz rozwoju społeczeństwa otwartego i  wielokulturowego. Realizujemy ją poprzez poprzez:

DZIAŁANIA

na rzecz zmiany systemu prawnego (rzecznictwo, akcje uświadamiające, działania nadzorcze i wypracowywanie rozwiązań)

PROWADZENIE

badań naukowych nad trendami migracyjnymi, integracją migrantów i migrantek, relacjami międzykulturowymi

EDUKACJĘ

kulturową (w przedszkolach, szkołach, uniwersytetach, instytucjach publicznych, firmach)

PROMOWANIE

różnych kultur


PROGRAMY

Programy integracyjne (empowerment – pomoc w legalizacji pobytu, nauka polskiego, doradztwo zawodowe, pomoc w akulturacji i budowaniu sieci społecznej)

nasza historia

Stowarzyszenie INTERKULTURALNI PL jest niezależną, apolityczną organizacją społeczną założoną w 2010 roku w Krakowie przez akademików z różnych dziedzin nauki i ośrodków badawczych w celu prowadzenia działalności w sferze różnorodności kulturowej, edukacji i przestrzegania praw człowieka.

W ciągu 10 lat działalności Stowarzyszenie stało się istotną instytucją w zakresie prowadzenia badań nad relacjami międzykulturowymi oraz migracjami zarówno lokalnie, jak i regionalnie, ogólnopolsko i międzynarodowo. Członkowie Stowarzyszenia w związku z posiadanymi afiliacjami współpracują na co dzień z Uniwersytetem Jagiellońskim oraz innymi uczelniami, a także think-tankami w kraju i za granicą. Obecnie, dzięki wyrobionej przez lata marce Stowarzyszenie jest partnerem Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie w ramach Obserwatorium Wielokulturowości i Migracji, instytucji, powołanej do pozyskiwania wiedzy badawczej o migracjach na potrzeby samorządu lokalnego.

W swojej historii organizacja zrealizowała szereg projektów ukierunkowanych na efektywną integrację migrantów, edukację społeczeństwa przyjmującego oraz promocję kultur pozaeuropejskich. Wiele z nich stało się dobrymi praktykami wartymi powtórzenia i wdrażania w innych miejscach. Niektóre z tych projektów zostały uznane za dobre praktyki na poziomie europejskim przez Komisję Europejską UE.

Obecnie Stowarzyszenie jest partnerem w projekcie MiCREATE realizowanym w programie Horyzont 2020, mającym na celu kompleksowe zbadanie sytuacji dzieci z doświadczeniem migracji i ich relacji z dziećmi lokalnymi.

Kontynuując misję na rzecz efektywnej edukacji międzykulturowej Stowarzyszenie nawiązało współpracę z Fundacją Wspierania Kultury i Języka Polskiego im. Mikołaja Reja współtworząc z nią Akademię Kompetencji Międzykulturowych. Nasi eksperci są współautorami lokalnej, miejskiej strategii integracyjnej migrantów, przyjętej przez Radę Miasta we wrześniu 2016 roku jako Program “Otwarty Kraków”.

W 2021 roku Stowarzyszenie będzie partnerem w kolejnym projekcie naukowym realizowanym w ramach programu Horyzont 2020, prowadzonym przez Uniwersytet w Bolonii pod nazwą “New ABC” (Nowe Abecadło). Prowadząc w tej chwili przede wszystkim działalność naukową, pracownicy Stowarzyszenia realizują też liczne działania na rzecz migrantów i wraz z migrantami m. in. w ramach programu Małopolska Przyjazna Obcokrajowcom, finansowanego ze środków Funduszu Azylu, Migracji i Integracji. Współtworzą Punkt Informacyjny dla Obcokrajowców w Krakowie, odpowiadając w nim za dział porad prawnych.

W 2016 roku Stowarzyszenie oraz wiceprezes Zarządu organizacji zostali nominowani do nagrody “Złote Wachlarze”, przyznawanej przez Międzynarodową Organizację Migracji osobom i instytucjom zasłużonym w działalności na rzecz migrantów i migrantek. Stowarzyszenie jest laureatem tytułu Krakowski Ambasador Wielokulturowości A.D. 2018, a dwoje członków Zarządu organizacji wyróżniono w 2018 roku Nagrodą Fundacji Polcul za działalność na rzecz społeczeństwa otwartego i wielokulturowego.