Dobre praktyki wielokulturowe w Europie

Prowadzony przez Stowarzyszenie projekt lobbyingowy na rzecz wprowadzenia w Krakowie strategii przeciwdziałania rasizmowi i ksenofobii, prowadzony do maja 2013 roku przy wsparciu Fundacji im. Stefana Batorego, ma za zadanie zmienić podejście administracji lokalnej, w którym kwestie ochrony praw człowieka, równości i różnorodności uważane są kwestie poboczne, nie mające bezpośredniego przełożenie na jakość życia mieszkańców. Program w fazie swojej realizacji zakładał weryfikację praktyczną przyjętych założeń poprzez czerpanie z doświadczenia innych miast, które posiadają analogiczne rozwiązania. Stowarzyszenie przeprowadziło zatem cztery wizyty studyjne, podczas których został zebrany materiał służący dowiedzeniu skuteczności poszczególnych elementów strategii w zapobieganiu zjawisku ksenofobii i rasizmu. Otrzymane dokumenty, rady i zaobserwowane praktyki w niewątpliwy sposób zwiększyły naszą wiedzę o sposobach radzenia sobie ze zjawiskami rasizmu, ksenofobii, nienawiści i możliwymi konfliktami na tle etnicznym i narodowościowym oraz pozwoliły na sformułowanie rzeczowych i przekonujących argumentów w działaniach lobbyingowych na rzecz przyjęcia i wdrożenia przez Kraków analogicznych rozwiązań w ramach całościowej strategii programowej. Poniżej prezentujemy relację z tych wizyt uwzględniającą najważniejsze spostrzeżenia i opis prowadzonych w tych miastach działań.