Życie w wielokulturowym środowisku szkolnym. Podręcznik dla nauczycielek i nauczycieli

Z przyjemnością prezentujemy Państwu nowy podręcznik powstały, jako jeden z rezultatów projektu MiCreate (Migrant Children in a Transforming Europe), który nasze Stowarzyszenie realizowało w latach 2019-2022. Publikacja zawiera zbiór scenariuszy, pomocnych w pracy z dziećmi z doświadczeniem migracji, które zostały stworzone i pilotażowo zrealizowane w sześciu krajach europejskich (Słowenia, Austria, Wielka Brytania, Dania, Hiszpania, Polska). Ćwiczenia mogą być wykorzystywane tak podczas szkolnych zajęć lekcyjnych, jak i w edukacji poza formalnej.

 

Życie w wielokulturowym środowisku szkolnym. Podręcznik dla nauczycielek i nauczycieli .pdf