Multicultural Europe – are we really united in diversity?

 

Publikacja jest efektem warsztatów atydyskryminacyjnych, które odbyły się pomiędzy 17 a 21 kwietnia 2012 w ramach projektu „Wielokulturowa Europa – czy naprawdę jesteśmy zjednoczeni w różnorodności”. Wzięło w nim udział 15 osób z 12 krajów europejskich. Zawiera ona ćwiczenia, które były wykorzystywane podczas warsztatów.

Multicultural Europe