Akademia Interkulturalna – Dobre praktyki.

W ramach projektu „Akademia Interkulturalna – dobre praktyki” Stowarzyszenie INTERKULTURALNI PL przygotowało publikację, zawierającą zbiór pozytywnych inicjatyw związanych z promowaniem różnorodności kulturowej w Małopolsce. Dobre praktyki przedstawiło 13 różnych organizacji z sektora prywatnego (firmy i korporacje), publicznego (urzędy i służby publiczne) oraz jednostki związane ze szkolnictwem wyższym (uczelnie i organizacje studenckie).

Akademia Interkulturalna – Dobre praktyki