Artykuł “Children with Migration Backgrounds in Polish Schools – Problems and Challenges”

W czasopiśmie naukowym “Annales. Annals for Istrian and Mediterranean Studies. Series Historia et Sociologia” ukazał się artykuł Jakuba Kościółka z naszego Stowarzyszenia na temat sytuacji dzieci z doświadczeniem migracji w polskim systemie edukacji pt. “Children with Migration Backgrounds in Polish Schools – Problems and Challenges”. Artukuł powstał w ramach projektu Micreate2020. W numerze znajdziecie jeszcze kilka artykułów napisanych przez osoby zaangażowane w ten projekt z innych zespołów badawczych. Zachęcamy do lektury. Link do artykułu: https://zdjp.si/wp-content/uploads/2020/12/ASHS_30-2020-4_KOSCIOLEK.pdf