Dołączyliśmy do Fundacji im. Anny Lindh!

Fundacja im. A. Lindh powstała z inicjatywy Komisji Europejskiej i Komitetu EUROMED (Partnerstwo Eurośródziemnomorskie). Zadaniem Fundacji jest wspieranie najszerzej rozumianej wymiany kulturalnej i intelektualnej pomiędzy państwami Unii Europejskiej i basenu Morza Śródziemnego (Maroko, Algieria, Tunezja, Egipt, Izreal, Autonomia Palestyńska, Liban, Syria, Turcja, Jordania, Libia – status obserwatora). 

Więcej informacji na: www.alfpolska.org

Polska sieć Fundacji im. A. Lindh to nieformalna grupa ponad 70 organizacji działających w sferze dialogu międzykulturowego w Polsce. Teraz to także i my!