Jak pisać nie dyskryminując. Przewodnik dla środowiska dziennikarskiego

 

Publikacja ta to jeden z wielu rezultatów realizacji projektu „Hate Speech Alert – przeciwko mowie nienawiści w przestrzeni publicznej”. Projektu zainicjowanego i wdrażanego przez Stowarzyszenie INTERKULTURALNI PL i Fundację Dialog-Pheniben, a finansowanego ze środków Funduszy EOG w ramach programu Obywatele dla Demokracji. Projekt Hate Speech Alert miał  zapobiegać stosowaniu mowy nienawiści w przestrzeni publicznej oraz promować postawy przeciwstawiające się wrogiemu językowi używanego przez przedstawicieli środowiska politycznego i dziennikarskiego. Właśnie do przedstawicieli i przedstawicielek tego drugiego kierowany jest ten przewodnik.

Powstał on z myślą o dziennikarzach i dziennikarkach i podejmuje kwestie, które najczęściej poruszali podczas cyklicznych warsztatów o mechanizmach powstawania i przeciwstawiania się mowie nienawiści, którymi dzielili się z nami przez ponad rok realizacji wspomnianego projektu. „Jak pisać, nie dyskryminując…” jest pakietem edukacyjno-informacyjnym, poświęconym zjawisku mowy nienawiści. Ma on za zadanie pokazać, jak przeciwdziałać językowi nienawiści i ułatwiać unikanie go w pracy i działalności publicznej. Nie ma piętnować osób, wytykać błędów czy niewiedzy – jego celem jest dostarczenie rzetelnych informacji, faktów i definicji, które mogą być przydatne w codziennej aktywności osób ze środowiska politycznego i dziennikarskiego. Ma też skłonić do refleksji nad samym zjawiskiem mowy nienawiści oraz trudnościami i wątpliwościami, które się wiążą z przeciwdziałaniem, odpowiedzialnością i wrażliwością na inność. Ma pomóc w odpowiedzi na pytania, które zadajemy sobie codziennie, i pokazać, że zawsze warto działać i sprzeciwiać się niesprawiedliwości, agresji i nienawiści. 

Publikacja do pobrania poniżej.

 Zapraszamy do lektury!

Jak pisać nie dyskryminując Przewodnik dla środowiska dziennikarskiego