Jesteśmy z Wami już 10 lat

20 października 2020 roku minie dziesięć lat odkąd zaczęliśmy działać jako Stowarzyszenie INTERKULTURALNI PL na rzecz rozwoju społeczeństwa otwartego i wielokulturowego. Lata mijały, zmieniały się osoby związane ze Stowarzyszeniem, lecz podstawowa jego misja zawsze była naszą siłą przewodnią, którą jak nam się zdaje realizujemy z coraz większą skutecznością i efektywnością.

 
Z tej okazji chcemy Wam przypomnieć, iż działamy:
• na rzecz zmiany systemu prawnego (rzecznictwo, akcje uświadamiające, działania nadzorcze  i wypracowywanie rozwiązań);
• prowadząc badania naukowe nad trendami migracyjnymi, integracją migrantów i migrantek, relacjami międzykulturowymi;
• poprzez edukację kulturową (w przedszkolach, szkołach, uniwersytetach, instytucjach publicznych, firmach);
• poprzez promowanie różnych kultur; szczególnie pozaeuropejskich
• poprzez programy integracyjne (empowerment – pomoc w legalizacji pobytu, naukę polskiego, doradztwo zawodowe, pomoc w akulturacji i budowaniu sieci społecznych).


W ciągu 10 lat działalności Stowarzyszenie stało się istotną instytucją w zakresie prowadzenia badań nad relacjami międzykulturowymi oraz migracjami zarówno lokalnie, jak i regionalnie, ogólnopolsko i międzynarodowo. Członkowie i członkinie Stowarzyszenia w związku z posiadanymi afiliacjami współpracują na co dzień z Uniwersytetem Jagiellońskim oraz innymi uczelniami, a także think-tankami w kraju i za granicą. Obecnie, dzięki wyrobionej przez lata marce Stowarzyszenie jest partnerem Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie w ramach Obserwatorium Wielokulturowości i Migracji, instytucji, powołanej do pozyskiwania wiedzy badawczej o migracjach na potrzeby samorządu lokalnego.


W swojej historii organizacja zrealizowała szereg projektów ukierunkowanych na efektywną integrację migrantów, edukację społeczeństwa przyjmującego oraz promocję kultur pozaeuropejskich. Wiele z nich stało się dobrymi praktykami wartymi powtórzenia i wdrażania w innych miejscach. Niektóre z tych projektów zostały uznane za dobre praktyki na poziomie europejskim przez Komisję Europejską UE.


Obecnie Stowarzyszenie jest partnerem w projekcie MiCREATE realizowanym w programie Horyzont 2020, mającym na celu kompleksowe zbadanie sytuacji dzieci z doświadczeniem migracji i ich relacji z dziećmi lokalnymi.
Nasi eksperci są współautorami lokalnej, miejskiej strategii integracyjnej migrantów, przyjętej przez Radę Miasta we wrześniu 2016 roku jako Program “Otwarty Kraków”.
W 2021 roku Stowarzyszenie będzie partnerem w kolejnym projekcie naukowym realizowanym w ramach programu Horyzont 2020, prowadzonym przez Uniwersytet w Bolonii pod nazwą “New ABC” (Nowe Abecadło). Prowadząc w tej chwili przede wszystkim działalność naukową, pracownicy Stowarzyszenia realizują też liczne działania na rzecz migrantów i wraz z migrantami m. in. w ramach programu Małopolska Przyjazna Obcokrajowcom, finansowanego ze środków Funduszu Azylu, Migracji i Integracji. Współtworzą Punkt Informacyjny dla Obcokrajowców w Krakowie, odpowiadając w nim za dział porad prawnych.


W 2016 roku Stowarzyszenie oraz wiceprezes Zarządu organizacji zostali nominowani do nagrody “Złote Wachlarze”, przyznawanej przez Międzynarodową Organizację Migracji osobom i instytucjom zasłużonym w działalności na rzecz migrantów i migrantek. Stowarzyszenie jest laureatem tytułu Krakowski Ambasador Wielokulturowości A.D. 2018, a dwoje członków Zarządu organizacji wyróżniono w 2018 roku Nagrodą Fundacji Polcul za działalność na rzecz społeczeństwa otwartego i wielokulturowego.


Tych wszystkich działań i sukcesów nie byłoby jednak bez naszych przyjaciół, współpracowników, organizacji wspierających, darczyńców, grantodawców, instytucji kulturalnych i samorządowych, a także zwykłych ludzi, którzy wspierali nas społecznie lub wpłacali 1% na rzecz naszej organizacji.