Kolejny etap projektu New ABC

Ruszamy z kolejnym etapem projektu NEWABC_eu. W większości z ekipami asystencko-nauczycielskimi z pierwszej części projektu, co chyba świadczy o tym, że współpraca się udała. W ostatnich dwóch tygodniach szkoliliśmy się nawzajem z tematu tutoringu rówieśniczego, korzystaliśmy ze wzajemnych doświadczeń i wymienialiśmy się pomysłami! Wszystko to pod niezawodnym okiem Urszula Majcher Legawiec. Dwa szkolenia odbyliśmy zdalnie, a jedno stacjonarnie w fantastycznej przestrzeni stworzonej dla NGOsów w Krakowie, a mianowicie w Klastrze Innowacji Społeczno-Gospodarczych na Zabłociu. Dziękujemy za gościnę!