konferencja MiCreate 2020

International Online Conference

Local dimension of children’s migrations and its impact on EU integration policy

Przedstawiamy program konferencji online pt. „Local dimension of children’s migrations and its impact on EU integration policy”, która odbędzie się 4 i 5 grudnia. Konferencja jest częścią projektu badawczego MiCREATE (Migrant Children and Communities in a Transforming Europe), realizowanego w ramach europejskiego, prestiżowego programu Horyzont 2020.

Podczas konferencji naukowcy i naukowczynie z Polski i Europy będą dyskutować o wpływie ograniczeń związanych z Covid-19 na edukację dzieci migrantów oraz sytuację społeczną dzieci uchodźców i dzieci ubiegających się o azyl, o  problemach i wyzwaniach związanych z integracją dzieci imigrantów oraz najlepszych praktykach dotyczących integracji i edukacji tej grupy, angażujących całą społeczność szkolną (nauczycieli, uczniów, rodziny) oraz inne organizacje sąsiedzkie lub miejskie.

Konferencja jest bezpłatna, ale wymaga wcześniejszej rejestracji na: micreate.interkulturalni.pl

Konferencję otworzy Zastępca Prezydenta Miasta Krakowa Andrzej Kulig, który wygłosi przemówienie inauguracyjne, uzupełnione wykładem dr Urszuli Markowskiej – Manista związanej z Uniwersytetem Warszawskim i Uniwersytetem w Poczdamie.

Sam projekt MiCREATE to inicjatywa piętnastu europejskich uniwersytetów, instytucji badawczych oraz organizacji pozarządowych, która na terenie sześciu krajów, tj. Austrii, Danii, Hiszpanii, Polski, Słowenii i Wielkiej Brytanii bada współczesne procesy integracyjne, zbiera dobre praktyki, a także zmierza do ich polepszenia i wypromowania na poziomie szkół wśród profesjonalistów i praktyków. Projekt w swojej polskiej odsłonie prowadzony jest głównie w placówkach krakowskich: ZSO nr 18, XV LO, Bursie Szkolnictwa Ponadpodstawowego nr 2, Szkole Podstawowej nr 117, Szkole Podstawowej nr 61 oraz Szkole Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 158, ale także w szkołach do których uczęszczają dzieci z ośrodków dla cudzoziemców, oczekujące na decyzję o przyznaniu ochrony międzynarodowej (Szkoła Podstawowa w Bezwoli, Szkoła Podstawowa nr 58 w Warszawie, Szkoła Podstawowa w Coniewie).

Program konferencji jest do pobrania u dołu strony. W razie wszelkich problemów z rejestracją lub podczas udziału w konferencji, zapraszamy do zapoznania się z zakładką “MiCreate Conference 2020” znajdującą się na anglojęzycznej wersji naszej strony.

konferencja MiCreate 2020

International Online Conference

Local dimension of children’s migrations and its impact on EU integration policy

Przedstawiamy program konferencji online pt. „Local dimension of children’s migrations and its impact on EU integration policy”, która odbędzie się 4 i 5 grudnia. Konferencja jest częścią projektu badawczego MiCREATE (Migrant Children and Communities in a Transforming Europe), realizowanego w ramach europejskiego, prestiżowego programu Horyzont 2020.

Podczas konferencji naukowcy i naukowczynie z Polski i Europy będą dyskutować o wpływie ograniczeń związanych z Covid-19 na edukację dzieci migrantów oraz sytuację społeczną dzieci uchodźców i dzieci ubiegających się o azyl, o  problemach i wyzwaniach związanych z integracją dzieci imigrantów oraz najlepszych praktykach dotyczących integracji i edukacji tej grupy, angażujących całą społeczność szkolną (nauczycieli, uczniów, rodziny) oraz inne organizacje sąsiedzkie lub miejskie.

Konferencja jest bezpłatna, ale wymaga wcześniejszej rejestracji na: micreate.interkulturalni.pl

Konferencję otworzy Zastępca Prezydenta Miasta Krakowa Andrzej Kulig, który wygłosi przemówienie inauguracyjne, uzupełnione wykładem dr Urszuli Markowskiej – Manista związanej z Uniwersytetem Warszawskim i Uniwersytetem w Poczdamie.

Sam projekt MiCREATE to inicjatywa piętnastu europejskich uniwersytetów, instytucji badawczych oraz organizacji pozarządowych, która na terenie sześciu krajów, tj. Austrii, Danii, Hiszpanii, Polski, Słowenii i Wielkiej Brytanii bada współczesne procesy integracyjne, zbiera dobre praktyki, a także zmierza do ich polepszenia i wypromowania na poziomie szkół wśród profesjonalistów i praktyków. Projekt w swojej polskiej odsłonie prowadzony jest głównie w placówkach krakowskich: ZSO nr 18, XV LO, Bursie Szkolnictwa Ponadpodstawowego nr 2, Szkole Podstawowej nr 117, Szkole Podstawowej nr 61 oraz Szkole Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 158, ale także w szkołach do których uczęszczają dzieci z ośrodków dla cudzoziemców, oczekujące na decyzję o przyznaniu ochrony międzynarodowej (Szkoła Podstawowa w Bezwoli, Szkoła Podstawowa nr 58 w Warszawie, Szkoła Podstawowa w Coniewie).

Program konferencji jest do pobrania u dołu strony. W razie wszelkich problemów z rejestracją lub podczas udziału w konferencji, zapraszamy do zapoznania się z zakładką “MiCreate Conference 2020” znajdującą się na anglojęzycznej wersji naszej strony.

konferencja MiCreate 2020

International Online Conference

Local dimension of children’s migrations and its impact on EU integration policy

Przedstawiamy program konferencji online pt. „Local dimension of children’s migrations and its impact on EU integration policy”, która odbędzie się 4 i 5 grudnia. Konferencja jest częścią projektu badawczego MiCREATE (Migrant Children and Communities in a Transforming Europe), realizowanego w ramach europejskiego, prestiżowego programu Horyzont 2020.

Podczas konferencji naukowcy i naukowczynie z Polski i Europy będą dyskutować o wpływie ograniczeń związanych z Covid-19 na edukację dzieci migrantów oraz sytuację społeczną dzieci uchodźców i dzieci ubiegających się o azyl, o  problemach i wyzwaniach związanych z integracją dzieci imigrantów oraz najlepszych praktykach dotyczących integracji i edukacji tej grupy, angażujących całą społeczność szkolną (nauczycieli, uczniów, rodziny) oraz inne organizacje sąsiedzkie lub miejskie.

Konferencja jest bezpłatna, ale wymaga wcześniejszej rejestracji na: micreate.interkulturalni.pl

Konferencję otworzy Zastępca Prezydenta Miasta Krakowa Andrzej Kulig, który wygłosi przemówienie inauguracyjne, uzupełnione wykładem dr Urszuli Markowskiej – Manista związanej z Uniwersytetem Warszawskim i Uniwersytetem w Poczdamie.

Sam projekt MiCREATE to inicjatywa piętnastu europejskich uniwersytetów, instytucji badawczych oraz organizacji pozarządowych, która na terenie sześciu krajów, tj. Austrii, Danii, Hiszpanii, Polski, Słowenii i Wielkiej Brytanii bada współczesne procesy integracyjne, zbiera dobre praktyki, a także zmierza do ich polepszenia i wypromowania na poziomie szkół wśród profesjonalistów i praktyków. Projekt w swojej polskiej odsłonie prowadzony jest głównie w placówkach krakowskich: ZSO nr 18, XV LO, Bursie Szkolnictwa Ponadpodstawowego nr 2, Szkole Podstawowej nr 117, Szkole Podstawowej nr 61 oraz Szkole Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 158, ale także w szkołach do których uczęszczają dzieci z ośrodków dla cudzoziemców, oczekujące na decyzję o przyznaniu ochrony międzynarodowej (Szkoła Podstawowa w Bezwoli, Szkoła Podstawowa nr 58 w Warszawie, Szkoła Podstawowa w Coniewie).

Program konferencji jest do pobrania u dołu strony. W razie wszelkich problemów z rejestracją lub podczas udziału w konferencji, zapraszamy do zapoznania się z zakładką “MiCreate Conference 2020” znajdującą się na anglojęzycznej wersji naszej strony.