Konferencja Otwarty Kraków 3. Dialog i współpraca międzykulturowa, 14 maja 2018

Serdecznie zapraszamy na konferencję współorganizowaną przez nasze Stowarzyszenie. “Otwarty Kraków 3. Dialog i współpraca międzykulturowa” to tytuł trzeciej z kolei konferencji organizowanej w ramach zadań programu „Otwarty Kraków”. Celem cyklu konferencji jest popularyzacja działań na rzecz różnorodności kulturowej i społecznej, integracja cudzoziemców, dialog i współpraca.

Zainteresowanych zapraszamy 14 maja 2018 roku do sali obrad Rady Miasta Krakowa przy Placu Wszystkich Świętych 3-4 w godzinach od 15.30 do 19.30.
Uczestników prosimy o rejestrację za pomocą formularza, który znajdą Państwo pod poniższym linkiem:


https://goo.gl/forms/3j1eHlxU5ryAgdEH3

W programie przewidziano trzy dyskusje panelowe.
Na temat potrzeb edukacyjnych dzieci z doświadczeniem migracji w zakresie znajomości języka oraz wiedzy o kraju pochodzenia i kraju pobytu dyskutować będą konsulowie Węgier, Ukrainy, Luksemburga, Słowacji i USA.
Działania na rzecz dialogu i edukacji wielokulturowej w krakowskich szkołach i placówkach edukacyjnych przedstawią dyrektorzy czterech krakowskich szkół oraz dyrektor poradni psychologiczno-pedagogicznej.
W trzecim panelu wezmą udział przedstawiciele środowisk migrantów i mniejszości narodowych, którzy podejmą próbę odpowiedzi na pytanie jak pogłębiać znajomość języka i wiedzę o kulturze w środowiskach wielokulturowych oraz jak budować społeczeństwo otwarte na dialog i współpracę.

Komitet Organizacyjny aktualnie organizowanej konferencji tworzą: Małgorzata Jantos, Radna Miasta Krakowa, Danuta Glondys, Pełnomocnik Zarządu ds. międzynarodowych Stowarzyszenia Willa Decjusza oraz Urszula Majcher-Legawiec, prezes Fundacji Wspierania Kultury i Języka Polskiego im. M. Reja, doradca metodyczny ds. wielokulturowości w Krakowie.

Współorganizują konferencję: Biuro Miejski Ośrodek Wspierania Inicjatyw Społecznych UMK, Centrum Badań nad Edukacją i Integracją Migrantów Uniwersytetu Pedagogicznego, Fundacja Wspierania Kultury i Języka Polskiego im. M. Reja, Fundacja Polsko-Ukraińskiej Współpracy U-WORK, Fundacja ZUSTRICZ, Międzynarodowe Centrum Kształcenia Politechniki Krakowskiej, Specjalistyczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna dla Dzieci z Niepowodzeniami Edukacyjnymi, Stowarzyszenie CZULENT, Stowarzyszenie INTERKULTURALNI PL, Stowarzyszenie Rodzin Wielokulturowych i Stowarzyszenie Wielokulturowy Kraków.

Udział w konferencji jest nieodpłatny. 

Program konferencji w .pdf do pobrania poniżej.