Nasz przedstawiciel dzieli się doświadczeniami Krakowa w zakresie integracji cudzoziemców z litewskimi samorządami

Adam Bulandra z naszego Stowarzyszenia przebywał od 6 do 10 czerwca w Litwie, gdzie brał udział jako ekspert w projekcie integracyjnym realizowanym przez Departament Nadzoru Opieki Społecznej pod Ministerstwem Opieki Społecznej i Pracy pod nazwą “Podniesienie Kompetencji Gmin w Obsłudze Obywateli Państw Trzecich”.

Projekt realizowany był przy wsparciu Funduszu Azylu i Migracji dla Obywateli Państw Trzecich. Oprócz Adama Bulandry ekspertami byli również przedstawiciele Związku Miast Międzykulturowych, do których członkostwa Kraków zgłosił akces, przedstawiciel Biura Wysokiego Komisarza Narodów Zjednoczonych ds. Uchodźców na kraje bałtyckie oraz przedstawicielka belgijskiej organizacji pozarządowej realizująca badania naukowe dotyczące równości płci.

W trakcie wizyty w Litwie eksperci wraz z przedstawicielami rządu litewskiego oraz organizacji pozarządowej realizującej projekt (Diversity Development Group) odwiedzili sześć lokalnych samorządów w Wilnie, Kownie, Janowie, Nowych Okmianach, Szawle oraz Kłajpedzie.

Podczas wizyt Adam dzielił się doświadczeniami związanymi z realizacją programu Otwarty Kraków, promował dobre praktyki wypracowane w programie i mówił jak można je zaadaptować do potrzeb lokalnych samorządów w Litwie aby lepiej odpowiadać na wyzwania i potrzeby osób migrujących.