Nasza Strategia przeciwko rasizmowi i ksenofobii będzie realizowana dzięki przyjęciu programu “Otwarty Kraków”

W dniu 14 września 2016 roku Rada Miasta Krakowa przyjęła znaczną przewagą głosów uchwałę przyjmującą do realizacji Program Otwarty Kraków. Program opiera się na Strategii antyrasistowskiej przygotowanej dla Krakowa przez nasze Stowarzyszenie. Dzięki niemu, w sferze polityki społecznej Kraków, jako gmina dołączy do grona miast prawdziwie europejskich, otwartych na dialog i różnorodność, świadomych swoich wielokulturowych korzeni i bogatej historii, na którą wpływ miały również mniejszości narodowe i etniczne.

Program jest nowoczesnym narzędziem do zarządzania tym fragmentem miejskiej polityki społecznej, która dotyka relacji pomiędzy rdzennymi mieszkańcami a cudzoziemcami, którzy się w Krakowie osiedlają lub przebywają w nim czasowo jako przyjezdni lub turyści. Cudzoziemcy zamieszkujący Kraków niewątpliwie stanowią grupę mieszkańców, którymi gmina powinna się w szczególny sposób zająć, jeżeli chce wykorzystać ich potencjał do budowania dobrobytu i kapitału społecznego w mieście. Z roku na rok odsetek cudzoziemców przebywających w Krakowie i okolicach ulega zwiększeniu, podobnie jak inwestycje gospodarcze generowane przez przybyszy z innych krajów.

Powodzenie tych inwestycji oraz ich pozytywny wpływ na długookresowy rozwój miasta jest zależny od umiejętności wytworzenia w mieście przyjaznej dla różnorodności społecznej atmosfery. Umiejętność życia i pracy w środowisku wielokulturowym jest jedną z podstawowych wartości wymaganych przez pracodawców z sektora BPO i IT, a zatem tych branż, które się najszybciej w Krakowie rozwijają. Wykazały to bezpośrednio badania przeprowadzone przez Uniwersytet Jagielloński na zlecenie Urzędu Miasta Krakowa. Przyjęcie programu “Otwarty Kraków” i jego dalszy rozwój jest inwestycją w przyszłość Krakowa i jego mieszkańców. Program ma wydźwięk pozytywny, prospołeczny i nie powoduje dyskryminacji lub dyskomfortu dla jakiejkolwiek grupy mieszkańców, a wręcz przeciwnie – będzie służył budowie spójnej, tolerancyjnej wspólnoty lokalnej.

Zachęcamy też do przeczytania wywiadu z Adamem Bulandrą, który ukazał się w Dzienniku Polskim.

Program “Otwarty Kraków” udostępniamy w formacie pdf. u dołu strony.