zespół

dr Jakub Kościółek

Prezes Zarządu Stowarzyszenia Dyrektor administracyjny, starszy badacz

Absolwent trzech kierunków studiów kulturowych na Uniwersytecie Jagiellońskim. Doktor nauk humanistycznych w zakresie kulturoznawstwa.

Adiunkt w Instytucie Studiów Międzykulturowych UJ. Uczestnik wielu konferencji naukowych, autor licznych tekstów o dużej rozpiętości tematycznej – od problematyki sytuacji językowej na Ukrainie, poprzez lęk przed przestępczością generowany przez media, zagadnienia eksploatacji Holocaustu w kulturze popularnej, aż po analizę kanonicznych dzieł literatury i dramatu XX wieku, z których najważniejsze to ”Konflikt w Darfurze” (2010) czy “USA wobec ludobójstwa w Afryce. Rola amerykańskiej kultury politycznej w ewolucji polityki antyludobójczej” (2019).

W stowarzyszeniu zajmuje się przede wszystkim promocją kultur pozaeuropejskich, koordynowaniem wydarzeń kulturalnych organizowanych przez stowarzyszenie. Jest ekspertem z zakresu zagadnień wielokulturowości oraz konfliktów międzykulturowych. Jego pasją są kultury Afryki oraz Bliskiego Wschodu.

Był koordynatorem w projekcie MiCREATE. Obecnie pełni funkcję koordynatora w projekcie NEW ABC.

Jolanta Orlef

Wiceprezeska Zarządu Stowarzyszenia

Absolwentka ukrainoznawstwa na Wydziale Studiów Międzynarodowych i Politycznych Uniwersytetu Jagiellońskiego.  Związana ze Stowarzyszeniem od wielu lat, w którym zajmowała się sprawami organizacyjno-administracyjnymi oraz pełniła rolę konsultantki kulturowej.

Brała udział w organizowanych przez Stowarzyszenie „Skalskich spotkaniach z wielokulturowością” jako organizatorka i jedna z prelegentek. Jako kulturoznawczynię interesują ją szeroko pojęte zjawiska społeczne osadzone w kontekście kulturowym, szczególnie sytuacja kobiet.

Jej zainteresowania skupiają się głównie na poznawaniu literatury i kultury współczesnej na tyle na ile pozwala jej na to macierzyństwo. Specjalizuje się we współczesnej literaturze ukraińskiej.

Obecnie na stałe mieszka w Bieszczadach, co zdecydowanie poszerza perspektywę i spojrzenie zespołu Stowarzyszenia na relacje międzykulturowe na pograniczu.

dr Adam Bulandra

Wiceprezes Stowarzyszenia, starszy badacz Koordynator Projektów Pomocowych i Rzeczniczych

Radca Prawny, doktor nauk prawnych, kryminolog.

Od 2003 roku teoretycznie i praktycznie specjalizuje się w prawie migracyjnym i uchodźczym odnosząc przy tym niemałe sukcesy.

Pasjonuje się psychologią społeczną, socjologią i współczesnymi procesami normotwórczymi. Zwolennik afirmacji różnorodności, pełnej integracji i ograniczania sfer społecznego wykluczenia.

W Stowarzyszeniu koordynuje projekty pomocowe i rzecznicze oraz czuwa nad sferą administracyjno-prawną organizacji. Był także starszym badaczem w projekcie MiCREATE. Obecnie pełni tę samą funkcję w projekcie NEW ABC.

Radca prawny prowadzący indywidualną praktykę bulandra.eu

dr Jadwiga Romanowska

Specjalistka od PR, młodsza badaczka

Kulturoznawczyni, doktor nauk humanistycznych w zakresie kulturoznawstwa, od kilku lat blisko współpracuje ze Stowarzyszeniem.

Dyplomowana instruktorka tańca, wykładowczyni na Uniwersytecie Jagiellońskim i Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie.

Jej zainteresowania badawcze skupiają się wokół pojęcia transkulturowości oraz tożsamości transkulturowej, a także szeroko rozumianej antropologii tańca.  Jej pasją jest taniec flamenco, który uczyniła także przedmiotem swojej pracy doktorskiej.

Była zaangażowana m. in. w projekt “HATE SPEECH ALERT – przeciwko mowie nienawiści w przestrzeni publicznej”. Pełniła funkcję młodszej badaczki w projekcie MiCREATE. Obecnie jest młodszą badaczką w projekcie NEW ABC.

Urszula Majcher-Legawiec

Specjalistka ds. systemu edukacji, młodsza badaczka

Zajmuje się nauczaniem języka polskiego jako obcego i drugiego, metodyką nauczania i dydaktyką kultury. Jest trenerem kompetencji kluczowych, przygotowuje i prowadzi szkolenia i warsztaty dla nauczycieli pracujących w wielokulturowych środowisku edukacyjnym.

Jest autorką scenariuszy gier miejskich dla obcokrajowców oraz materiałów dydaktycznych publikowanych na platformie speakapps.eu , współautorką trzech podręczników do nauczania języka polskiego jako obcego/drugiego oraz materiałów dydaktycznych na platformie popolskupopolsce.edu.pl oraz autorką kilkunastu artykułów naukowych i popularnonaukowych.

Jest autorką koncepcji i inicjatorką powołania społecznej szkoły wielokulturowej w Krakowie wielokulturowa.pl. Od dwóch lat realizuje w Krakowie zadania doradcy metodycznego ds. wielokulturowości. Współpracuje z Uniwersytetem Jagiellońskim i Uniwersytetem Pedagogicznym w Krakowie, a także Uniwersytetem Warszawskim, gdzie jest doktorantką w Instytucie Lingwistyki Stosowanej.

Ze Stowarzyszeniem współpracuje już od kilku lat, angażując się w różne projekty. Pełniła funkcję młodszej badaczki w projekcie MiCREATE. Obecnie jest młodszą badaczką w projekcie NEW ABC.

dr Klaudia Wilk-Mhagama

Członkini Zespołu

Doktor nauk humanistycznych w zakresie kulturoznawstwa, absolwentka studiów doktoranckich w Instytucie Studiów Międzykulturowych Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Podczas studiów prowadziła badania terenowe w Tanzanii oraz aktywnie działała jako analityczka w Polskim Centrum Studiów Afrykanistycznych. Członkini Polskiego Towarzystwa Afrykanistycznego oraz współzałożycielka i członkini Jagiellońskiego Centrum Badań Afrykanistycznych.

W przeszłości była również koordynatorką Festiwalu Afrykańskiego w Krakowie. Zajmuje się zagadnieniami dotyczącymi zmian społecznych i kulturowych, a także socjologią religii. Koordynatorka projektu “Interkulturalia – promocja wielokulturowości kluczem do walki z rasizmem i ksenofobią”.

Obecnie przebywa w Tanzanii, gdzie oprócz realizowania się w życiu rodzinnym i prowadzenia działalności naukowej, bada możliwości rozwoju współpracy Stowarzyszenia z tanzańskimi organizacjami pozarządowymi.

Joanna Durlik

Specjalistka ds. systemu edukacji, młodsza badaczka

Zajmuje się nauczaniem języka polskiego jako obcego i drugiego, metodyką nauczania i dydaktyką kultury. Jest trenerem kompetencji kluczowych, przygotowuje i prowadzi szkolenia i warsztaty dla nauczycieli pracujących w wielokulturowych środowisku edukacyjnym.

Jest autorką scenariuszy gier miejskich dla obcokrajowców oraz materiałów dydaktycznych publikowanych na platformie speakapps.eu , współautorką trzech podręczników do nauczania języka polskiego jako obcego/drugiego oraz materiałów dydaktycznych na platformie popolskupopolsce.edu.pl oraz autorką kilkunastu artykułów naukowych i popularnonaukowych.

Jest autorką koncepcji i inicjatorką powołania społecznej szkoły wielokulturowej w Krakowie wielokulturowa.pl. Od dwóch lat realizuje w Krakowie zadania doradcy metodycznego ds. wielokulturowości. Współpracuje z Uniwersytetem Jagiellońskim i Uniwersytetem Pedagogicznym w Krakowie, a także Uniwersytetem Warszawskim, gdzie jest doktorantką w Instytucie Lingwistyki Stosowanej.

Ze Stowarzyszeniem współpracuje już od kilku lat, angażując się w różne projekty. Pełniła funkcję młodszej badaczki w projekcie MiCREATE. Obecnie jest młodszą badaczką w projekcie NEW ABC.

zespół

dr Jakub Kościółek

Prezes Zarządu Stowarzyszenia Dyrektor administracyjny, starszy badacz

Absolwent trzech kierunków studiów kulturowych na Uniwersytecie Jagiellońskim. Doktor nauk humanistycznych w zakresie kulturoznawstwa.

Adiunkt w Instytucie Studiów Międzykulturowych UJ. Uczestnik wielu konferencji naukowych, autor licznych tekstów o dużej rozpiętości tematycznej – od problematyki sytuacji językowej na Ukrainie, poprzez lęk przed przestępczością generowany przez media, zagadnienia eksploatacji Holocaustu w kulturze popularnej, aż po analizę kanonicznych dzieł literatury i dramatu XX wieku, z których najważniejsze to ”Konflikt w Darfurze” (2010) czy “USA wobec ludobójstwa w Afryce. Rola amerykańskiej kultury politycznej w ewolucji polityki antyludobójczej” (2019).

W stowarzyszeniu zajmuje się przede wszystkim promocją kultur pozaeuropejskich, koordynowaniem wydarzeń kulturalnych organizowanych przez stowarzyszenie. Jest ekspertem z zakresu zagadnień wielokulturowości oraz konfliktów międzykulturowych. Jego pasją są kultury Afryki oraz Bliskiego Wschodu.

Obecnie pełni funkcję koordynatora w projektach MiCREATE oraz NEW ABC.

Jolanta Orlef

Wiceprezeska Zarządu Stowarzyszenia

Absolwentka ukrainoznawstwa na Wydziale Studiów Międzynarodowych i Politycznych Uniwersytetu Jagiellońskiego.  Związana ze Stowarzyszeniem od wielu lat, w którym zajmowała się sprawami organizacyjno-administracyjnymi oraz pełniła rolę konsultantki kulturowej.

Brała udział w organizowanych przez Stowarzyszenie „Skalskich spotkaniach z wielokulturowością” jako organizatorka i jedna z prelegentek. Jako kulturoznawczynię interesują ją szeroko pojęte zjawiska społeczne osadzone w kontekście kulturowym, szczególnie sytuacja kobiet.

Jej zainteresowania skupiają się głównie na poznawaniu literatury i kultury współczesnej na tyle na ile pozwala jej na to macierzyństwo. Specjalizuje się we współczesnej literaturze ukraińskiej.

Obecnie na stałe mieszka w Bieszczadach, co zdecydowanie poszerza perspektywę i spojrzenie zespołu Stowarzyszenia na relacje międzykulturowe na pograniczu.

dr Adam Bulandra

Wiceprezes Stowarzyszenia, starszy badacz Koordynator Projektów Pomocowych i Rzeczniczych

Radca Prawny, doktror nauk prawnych, kryminolog.

Od 2003 roku teoretycznie i praktycznie specjalizuje się w prawie migracyjnym i uchodźczym odnosząc przy tym niemałe sukcesy.

Pasjonuje się psychologią społeczną, socjologią i współczesnymi procesami normotwórczymi. Zwolennik afirmacji różnorodności, pełnej integracji i ograniczania sfer społecznego wykluczenia.

W Stowarzyszeniu koordynuje projekty pomocowe i rzecznicze oraz czuwa nad sferą administracyjno-prawną organizacji. Jest także starszym badaczem w projektach MiCREATE i NEW ABC.

Radca prawny prowadzący indywidualną praktykę bulandra.eu

dr Jadwiga Romanowska

Specjalistka od PR, młodsza badaczka

Kulturoznawczyni, doktor nauk humanistycznych w zakresie kulturoznawstwa, od kilku lat blisko współpracuje ze Stowarzyszeniem.

Dyplomowana instruktorka tańca, wykładowczyni na Uniwersytecie Jagiellońskim i Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie.

Jej zainteresowania badawcze skupiają się wokół pojęcia transkulturowości oraz tożsamości transkulturowej, a także szeroko rozumianej antropologii tańca.  Jej pasją jest taniec flamenco, który uczyniła także przedmiotem swojej pracy doktorskiej.

Była zaangażowana m. in. w projekt “HATE SPEECH ALERT – przeciwko mowie nienawiści w przestrzeni publicznej”. Obecnie pełni funkcję młodszej badaczki w projektach MiCREATE oraz NEW ABC.

dr Joanna Talewicz-Kwiatkowska

Starsza badaczka

Adiunkt w Instytucie Etnologii i Antropologii Kulturowej Uniwersytetu Warszawskiego.

Joanna była uczestniczką Alliance for Historical Dialogue and Accountability Program na Columbia University (2018), Leadership Academy for Poland (2016), stypendystką programu Fulbrighta (2015-2016). W pracy naukowej koncentruje się na społecznościach romskich w Europie i USA, aczkolwiek jej główne zainteresowania badawcze oscylują wokół problematyki Holokaustu Romów.

Joanna jest współautorką pracy „Direction: Future, 25 years of freedom and the Roma people” (2018); autorką monografii „Wpływ aktywności finansowej Unii Europejskie na położenie społeczne Romów w Polsce” (2013); współautorką raportu „Cognitive and linguistic functioning of Roma children attending the primary special needs and mass schools – social contexts“ (2011).

W Stowarzyszeniu pełni funkcję starszej badaczki w projekcie MiCREATE.

Joanna Durlik​

Członkini Zespołu, młodsza badaczka

Psycholog i doktorantka w Instytucie Psychologii na Uniwersytecie Jagiellońskim, gdzie pracuje w Laboratorium Psychologii Języka i Dwujęzyczności Langusta langusta.edu.pl

Jej zainteresowania badawcze obejmują dwu- i wielojęzyczność, przetwarzanie języka przez osoby dwujęzyczne oraz językowe i psychologiczne konsekwencje migracji. Realizuje dwa własne granty, finansowane przez Narodowe Centrum Nauki, pracowała i pracuje też w kilku innych projektach badawczych.

Joanna ukończyła staże naukowe na uniwersytetach w Hiszpanii, Wielkiej Brytanii i USA; jest autorką i współautorką kilkunastu artykułów naukowych i popularnonaukowych.

Poza pracą naukową angażuje się w popularyzowanie wiedzy na temat wielojęzyczności i wielokulturowości wśród rodziców, nauczycieli i psychologów-praktyków i jest koordynatorką krakowskiego oddziału organizacji Bilingualism Matters bilingualism-matters.ppls.ed.ac.uk W Stowarzyszeniu pełni funkcję młodszej badaczki w projektach MiCREATE i NEW ABC.

Urszula Majcher-Legawiec

Specjalistka ds. systemu edukacji, młodsza badaczka

Zajmuje się nauczaniem języka polskiego jako obcego i drugiego, metodyką nauczania i dydaktyką kultury. Jest trenerem kompetencji kluczowych, przygotowuje i prowadzi szkolenia i warsztaty dla nauczycieli pracujących w wielokulturowych środowisku edukacyjnym.

Jest autorką scenariuszy gier miejskich dla obcokrajowców oraz materiałów dydaktycznych publikowanych na platformie speakapps.eu , współautorką trzech podręczników do nauczania języka polskiego jako obcego/drugiego oraz materiałów dydaktycznych na platformie popolskupopolsce.edu.pl oraz autorką kilkunastu artykułów naukowych i popularnonaukowych.

Jest autorką koncepcji i inicjatorką powołania społecznej szkoły wielokulturowej w Krakowie wielokulturowa.pl. Od dwóch lat realizuje w Krakowie zadania doradcy metodycznego ds. wielokulturowości. Współpracuje z Uniwersytetem Jagiellońskim i Uniwersytetem Pedagogicznym w Krakowie, a także Uniwersytetem Warszawskim, gdzie jest doktorantką w Instytucie Lingwistyki Stosowanej.

Ze Stowarzyszeniem współpracuje już od kilku lat, angażując się w różne projekty. Obecnie pełni funkcję młodszej badaczki w projektach MiCREATE i NEW ABC .

dr Klaudia Wilk-Mhagama

Członkini Zespołu

Doktor nauk humanistycznych w zakresie kulturoznawstwa, absolwentka studiów doktoranckich w Instytucie Studiów Międzykulturowych Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Podczas studiów prowadziła badania terenowe w Tanzanii oraz aktywnie działała jako analityczka w Polskim Centrum Studiów Afrykanistycznych. Członkini Polskiego Towarzystwa Afrykanistycznego oraz współzałożycielka i członkini Jagiellońskiego Centrum Badań Afrykanistycznych.

W przeszłości była również koordynatorką Festiwalu Afrykańskiego w Krakowie. Zajmuje się zagadnieniami dotyczącymi zmian społecznych i kulturowych, a także socjologią religii. Koordynatorka projektu “Interkulturalia – promocja wielokulturowości kluczem do walki z rasizmem i ksenofobią”.

Obecnie przebywa w Tanzanii, gdzie oprócz realizowania się w życiu rodzinnym i prowadzenia działalności naukowej, bada możliwości rozwoju współpracy Stowarzyszenia z tanzańskimi organizacjami pozarządowymi.

zespół

dr Jakub Kościółek Prezes Zarządu

dr Jakub Kościółek

Prezes Zarządu Stowarzyszenia, Dyrektor administracyjny, starszy badacz

Absolwent trzech kierunków studiów kulturowych na Uniwersytecie Jagiellońskim. Doktor nauk humanistycznych w zakresie kulturoznawstwa.

Adiunkt w Instytucie Studiów Międzykulturowych UJ. Uczestnik wielu konferencji naukowych, autor licznych tekstów o dużej rozpiętości tematycznej – od problematyki sytuacji językowej na Ukrainie, poprzez lęk przed przestępczością generowany przez media, zagadnienia eksploatacji Holocaustu w kulturze popularnej, aż po analizę kanonicznych dzieł literatury i dramatu XX wieku, z których najważniejsze to ”Konflikt w Darfurze” (2010) czy “USA wobec ludobójstwa w Afryce. Rola amerykańskiej kultury politycznej w ewolucji polityki antyludobójczej” (2019).

W stowarzyszeniu zajmuje się przede wszystkim promocją kultur pozaeuropejskich, koordynowaniem wydarzeń kulturalnych organizowanych przez stowarzyszenie. Jest ekspertem z zakresu zagadnień wielokulturowości oraz konfliktów międzykulturowych. Jego pasją są kultury Afryki oraz Bliskiego Wschodu.

Obecnie pełni funkcję koordynatora w projektach MiCREATE oraz NEW ABC.

Jolanta Orlef Wiceprezes Zarządu

Jolanta Orlef

Wiceprezeska Zarządu Stowarzyszenia

Absolwentka ukrainoznawstwa na Wydziale Studiów Międzynarodowych i Politycznych Uniwersytetu Jagiellońskiego.  Związana ze Stowarzyszeniem od wielu lat, w którym zajmowała się sprawami organizacyjno-administracyjnymi oraz pełniła rolę konsultantki kulturowej.

Brała udział w organizowanych przez Stowarzyszenie „Skalskich spotkaniach z wielokulturowością” jako organizatorka i jedna z prelegentek. Jako kulturoznawczynię interesują ją szeroko pojęte zjawiska społeczne osadzone w kontekście kulturowym, szczególnie sytuacja kobiet.

Jej zainteresowania skupiają się głównie na poznawaniu literatury i kultury współczesnej na tyle na ile pozwala jej na to macierzyństwo. Specjalizuje się we współczesnej literaturze ukraińskiej.

Obecnie na stałe mieszka w Bieszczadach, co zdecydowanie poszerza perspektywę i spojrzenie zespołu Stowarzyszenia na relacje międzykulturowe na pograniczu.

dr Adam Bulandra Wiceprezes Zarządu

dr Adam Bulandra

Wiceprezes Stowarzyszenia, starszy badacz Koordynator Projektów Pomocowych i Rzeczniczych

Radca Prawny, doktror nauk prawnych, kryminolog.

Od 2003 roku teoretycznie i praktycznie specjalizuje się w prawie migracyjnym i uchodźczym odnosząc przy tym niemałe sukcesy.

Pasjonuje się psychologią społeczną, socjologią i współczesnymi procesami normotwórczymi. Zwolennik afirmacji różnorodności, pełnej integracji i ograniczania sfer społecznego wykluczenia.

W Stowarzyszeniu koordynuje projekty pomocowe i rzecznicze oraz czuwa nad sferą administracyjno-prawną organizacji. Jest także starszym badaczem w projektach MiCREATE i NEW ABC.

Radca prawny prowadzący indywidualną praktykę bulandra.eu

dr Jadwiga Romanowska specjalistka od PR

dr Jadwiga Romanowska

Specjalistka od PR, młodsza badaczka

Kulturoznawczyni, doktor nauk humanistycznych w zakresie kulturoznawstwa, od kilku lat blisko współpracuje ze Stowarzyszeniem.

Dyplomowana instruktorka tańca, wykładowczyni na Uniwersytecie Jagiellońskim i Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie.

Jej zainteresowania badawcze skupiają się wokół pojęcia transkulturowości oraz tożsamości transkulturowej, a także szeroko rozumianej antropologii tańca.  Jej pasją jest taniec flamenco, który uczyniła także przedmiotem swojej pracy doktorskiej.

Była zaangażowana m. in. w projekt “HATE SPEECH ALERT – przeciwko mowie nienawiści w przestrzeni publicznej”. Obecnie pełni funkcję młodszej badaczki w projektach MiCREATE oraz NEW ABC.

Joanna Durlik młodsza badaczka

Joanna Durlik​

Członkini Zespołu, młodsza badaczka

Psycholog i doktorantka w Instytucie Psychologii na Uniwersytecie Jagiellońskim, gdzie pracuje w Laboratorium Psychologii Języka i Dwujęzyczności Langusta langusta.edu.pl

Jej zainteresowania badawcze obejmują dwu- i wielojęzyczność, przetwarzanie języka przez osoby dwujęzyczne oraz językowe i psychologiczne konsekwencje migracji. Realizuje dwa własne granty, finansowane przez Narodowe Centrum Nauki, pracowała i pracuje też w kilku innych projektach badawczych.

Joanna ukończyła staże naukowe na uniwersytetach w Hiszpanii, Wielkiej Brytanii i USA; jest autorką i współautorką kilkunastu artykułów naukowych i popularnonaukowych.

Poza pracą naukową angażuje się w popularyzowanie wiedzy na temat wielojęzyczności i wielokulturowości wśród rodziców, nauczycieli i psychologów-praktyków i jest koordynatorką krakowskiego oddziału organizacji Bilingualism Matters bilingualism-matters.ppls.ed.ac.uk W Stowarzyszeniu pełni funkcję młodszej badaczki w projektach MiCREATE i NEW ABC.

Urszula Majcher-Legawiec młodsza badaczka

Urszula Majcher-Legawiec

Specjalistka ds. systemu edukacji, młodsza badaczka

Zajmuje się nauczaniem języka polskiego jako obcego i drugiego, metodyką nauczania i dydaktyką kultury. Jest trenerem kompetencji kluczowych, przygotowuje i prowadzi szkolenia i warsztaty dla nauczycieli pracujących w wielokulturowych środowisku edukacyjnym.

Jest autorką scenariuszy gier miejskich dla obcokrajowców oraz materiałów dydaktycznych publikowanych na platformie speakapps.eu , współautorką trzech podręczników do nauczania języka polskiego jako obcego/drugiego oraz materiałów dydaktycznych na platformie popolskupopolsce.edu.pl oraz autorką kilkunastu artykułów naukowych i popularnonaukowych.

Jest autorką koncepcji i inicjatorką powołania społecznej szkoły wielokulturowej w Krakowie wielokulturowa.pl. Od dwóch lat realizuje w Krakowie zadania doradcy metodycznego ds. wielokulturowości. Współpracuje z Uniwersytetem Jagiellońskim i Uniwersytetem Pedagogicznym w Krakowie, a także Uniwersytetem Warszawskim, gdzie jest doktorantką w Instytucie Lingwistyki Stosowanej.

Ze Stowarzyszeniem współpracuje już od kilku lat, angażując się w różne projekty. Obecnie pełni funkcję młodszej badaczki w projektach MiCREATE i NEW ABC .

dr Klaudia Wilk-Mhagama członkini zespołu

dr Klaudia Wilk-Mhagama

Członkini Zespołu

Doktor nauk humanistycznych w zakresie kulturoznawstwa, absolwentka studiów doktoranckich w Instytucie Studiów Międzykulturowych Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Podczas studiów prowadziła badania terenowe w Tanzanii oraz aktywnie działała jako analityczka w Polskim Centrum Studiów Afrykanistycznych. Członkini Polskiego Towarzystwa Afrykanistycznego oraz współzałożycielka i członkini Jagiellońskiego Centrum Badań Afrykanistycznych.

W przeszłości była również koordynatorką Festiwalu Afrykańskiego w Krakowie. Zajmuje się zagadnieniami dotyczącymi zmian społecznych i kulturowych, a także socjologią religii. Koordynatorka projektu “Interkulturalia – promocja wielokulturowości kluczem do walki z rasizmem i ksenofobią”.

Obecnie przebywa w Tanzanii, gdzie oprócz realizowania się w życiu rodzinnym i prowadzenia działalności naukowej, bada możliwości rozwoju współpracy Stowarzyszenia z tanzańskimi organizacjami pozarządowymi.