Pierwsze szkolenie w ramach projektu NDI

W zeszłym tygodniu, 3 i 4 grudnia 2016 roku miało miejsce pierwsze z kilku szkoleń dla organizacji pozarządowych w projekcie „INTERFAITH and Interethnic Coalition-Building to Combat Xenophobia and Religious-Based Discrimination”, prowadzonym przez National Democratic Institute, którego jesteśmy partnerem w Polsce. Pod okiem trenerów i psychologów przedstawiciele kilkunastu organizacji uczyli się wspólnego planowania, osiągania kompromisów i tworzenia spójnych strategii działania. Przyjechały organizacje z Warszawy, Białegostoku, Wrocławia, Krakowa, Chorzowa i innych miejsc, reprezentujące mniejszości etniczne, narodowe, religijne oraz ich sojuszników. Efektem mają być wspólne projekty, zwiększenie kompetencji przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz zdolności do wspólnego osiągania celów strategicznych dla naszego sektora.