Włączamy się w akcję „Laptopy dla Ukrainy”

Nasze Stowarzyszenie włączyło się w akcję “Laptopy dla Ukrainy”, która polega na przekazywaniu sprzętu komputerowego potrzebującym rodzinom z Ukrainy, przebywającymi w Krakowie. Komputery pozyskiwane są od firm i korporacji, które chcą wspierać naszych gości z zza wschodniej granicy. 19 kwietnia w siedzibie Urzędu Miasta Krakowa w obecności Prezydenta Jacka Majchrowskiego, prezesa naszego Stowarzyszenia Jakuba Kościółka oraz Agnieszki Pocztowskiej, dyrektor Generalnej Shell Polska podpisaliśmy trójstronną umowę o przekazywaniu laptopów na rzecz uchodźców wojennych z Ukrainy. Akcja była możliwa dzięki pasji działaczek społecznych takich jak Paulina Poniewska z Akcji ratunkowej dla Krakowa i z PushPushGo. Dziękujemy Wydziałowi Polityki Społecznej i Zdrowia UMK za zaufanie i pomoc w realizacji akcji #LaptopyDlaUkrainy. Wszystkim zaangażowanym serdecznie dziękujemy, a kolejne firmy zachęcamy do przekazywania laptopów osobom uchodźczym.