Zapraszamy na pokaz filmu “Drużyna E” już 20 stycznia

Serdecznie zapraszamy na kolejną projekcję z cyklu Prawa Człowieka w filmie. 
Projekcja filmu “Drużyna E” odbędzie się w piątek, 20 stycznia o 17:30  w Instytucie Studiów Międzykulturowych UJ (sala 153, I p.).

Prelekcję przed filmem wygłosi Jakub Kościółek z naszego Stowarzyszenia.

Serdecznie zapraszamy!

O filmie:

Drużyna E / E-Team 
90 ‘ , 2014 USA / zdjęcia: Rachel Beth Anderson, Ross Kauffman / montaż: David Teague / produkcja: Big Mouth Productions, Red Light Films

<<Human Rights Watch (HRW) to jedna z najbardziej kompetentnych organizacji zajmujących się ochroną praw człowieka na świecie. Jej słynne z obiektywizmu i rzetelności raporty piętnują wszelkie naruszenia praw jednostki, nie tylko w krajach rządzonych przez bezwzględnych dyktatorów, ale także w tak zwanych starych demokracjach. Tytułowy E-Team (Emergency Team) to zespół ekspertów HRW, którzy w momentach kryzysowych na miejscu najcięższych zbrodni, niejednokrotnie z narażeniem życia, badają świeże ślady, gromadzą zeznania świadków i dowody rzeczowe. Autorzy filmu towarzyszą członkom E-Teamu podczas kilku niebezpiecznych misji. Nerwowe ujęcia z ręki pozwalają nam niemal fizycznie odczuć stres nieustannie towarzyszący im w pracy. Anna i Ole udają się do Syrii, by na miejscu zbadać kwestię używania przez siły rządowe zakazanych przez prawo międzynarodowe bomb kasetowych. Kamera z bliska rejestruje szczegóły wyprawy: szaleńczy bieg przez zieloną granicę między Turcją a Syrią, momenty grozy podczas ostrzału, rozpacz ludzi, którzy przed chwilą stracili bliskich i nieoczekiwane wyznanie Anny, która oznajmia mężowi, że jest w ciąży. Kolejne misje, kolejne państwa: czwórka protagonistów przemierza coraz to nowe miejsca konfliktów, w nadziei na to, że ujawnienie szokującej prawdy zmusi w końcu społeczność międzynarodową do działania>> Źródło: http://www.watchdocs.pl/2016/a/druzyna_e-film-178-pl.html