W kwartalniku “Trzeci sektor” ukazał się artykuł Jakuba Kościółka dotyczący całościowego podejścia do dzieci z doświadczeniem migracji (whole child approach) i roli NGOsów w promowaniu tego paradygmatu. „Trzeci sektor” to jedyne w Polsce czasopismo kompleksowo zajmujące się tematyką funkcjonowania organizacji pozarządowych i ich wkładu w budowę społeczeństwa otwartego i demokratycznego. Jakub w swoim artykule przedstawia organizacje, które od lat działają na rzecz dzieci z doświadczeniem migracji oraz prezentuje nowe paradygmaty badawcze o charakterze bardziej dzieckocentrycznym, wykorzystywane przez NGOsy w pracy z dziećmi migrującymi.

Ku całościowemu podejściu do dzieci z doświadczeniem migracji – rola organizacji pozarządowych w popularyzacji nowego paradygmatu