„Akademia Interkulturalna – Dobre praktyki“ treningi międzykulturowe zakończone sukcesem!

7, 8 oraz 11 marca odbyły się treningi międzykulturowe dla organizacji, które nadesłały dobrą praktykę związaną z promocją różnorodności kulturowej w Małopolsce. Raport prezentujący zgłoszone inicjatywy zostanie opublikowany pod koniec marca. Wszystkie działania realizowane są w ramach projektu „Akademia Interkulturalna – Dobre praktyki“.

Na wspólnych zajęciach w Urzędzie Miasta Krakowa spotkały się osoby pracujące na codzień w zupełnie innych organizacjach, oraz mające różnorodne doświadczenia związane z wielokulturowością. W 3 treningach dotyczących: kompetencji międzykulturowej, komunikacji międzykulturowej, oraz pracy w zróżnicowanym zespole wzięło udział w sumie 35 osób. Uczestnicy i uczestniczki przyglądali się temu jak działa percepcja, analizowali  wpływ kultury na zachowanie, poznawali różnice w preferencjach dotyczących pracy, stylu  komunikacji czy rozwiązywania konfliktów.  Poprzez ćwiczenia, symulacje i dyskusje podnosili swoje umiejętności, poznawali  odmienne punkty widzenia oraz nabywali nową wiedzę. Osoby uczestniczące w treningach pochodziły z Polski, Ukrainy, Węgier oraz Włoch, i reprezentowały następujące organizacje:

Sektor Prywatny:– Affiliated Computer Services of Poland – a Xerox company- Amway Business Centre Europe Sp. z o.o.- Capgemini Sp. z o.o.
– Invidia HR
Sektor Publiczny:– Małopolski Urząd Wojewódzki, Oddział ds. Cudzoziemców- Urząd Miasta Krakowa:  a) Kancelaria Prezydenta, Biuro Współpracy Zagranicznej b) Miejski Ośrodek Wspierania Inicjatyw Społecznych (MOWIS)c) Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowegod) Wydział Informacji, Turystyki i Promocji Miasta- Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie (ROPS)
– Straż Miejska Miasta Krakowa

 Uczelnie wyższe:– Komitet Lokalny AIESEC Kraków- Politechnika Krakowska- Samorząd Studencki Politechniki Krakowskiej- Uniwersytet Ekonomiczny

Treningi prowadziły Anna Kostecka i Iga Machalewska. Organizacje zainteresowane zorganizowaniem podobnych zajęć zapraszamy do kontaktu (iga.machalewska@interkulturalni.pl). Stała Oferta edukacyjna Akademii Interkulturalnej dostępna jest na www.interkulturalni.pl w zakładce edukacja. Treningi mogą być prowadzone w języku polskim bądź angielskim. Zapraszamy!