Informacja z realizacji projektu MiCREATE

Pierwszy rok projektu naukowego Micreate upłynął nam na analizie badań zastanych, rozmowach z ekspertami i ekspertkami zajmującymi się migracjami, dyrektorami szkół, do których uczęszczają migranci oraz nauczycielami i nauczycielkami dzieci z doświadczeniem migracyjnym. Na bazie zebranej wiedzy i doświadczeń zespół projektowy przygotował informację na temat projektu i polityki integracyjnej wraz z konkretnymi rekomendacjami w poszczególnych obszarach funkcjonowania dzieci migrujących w krajach przyjmujących. Z informacją tą można się zapoznać poniżej.