„Akademia Interkulturalna – dobre praktyki”

„Akademia Interkulturalna – dobre praktyki” to nowy projekt edukacyjny Stowarzyszenia Interkulturalni PL, którego celem jest wspieranie inicjatyw dotyczących różnorodności kulturowej w Małopolsce. We współpracy z lokalnymi firmami, uczelniami i organami administracji publicznej, Akademia stworzy zbiór dobrych praktyk, który będzie zawierał opisy pozytywnych inicjatyw związanych z promowaniem różnorodności w Krakowie. Projekt jest realizowany w partnerstwie z Urzędem Miasta Krakowa.  

Projekt skierowany jest do firm, uczelni oraz organów administracji publicznej z województwa małopolskiego, których działalność związana jest z kontaktem międzykulturowym np. poprzez pracę w zespole międzykulturowym, współpracę z zagranicznymi firmami, bądź szeroko rozumianą obsługę klienta bądź petenta – cudzoziemca. 

Organizacje chcące przyłączyć się do Akademii i współtworzyć publikacje, mogą zgłaszać swoje dobre praktyki wypełniając formularz dobrej praktyki (na dole strony). Zgłaszać można każde działanie – od strony internetowej w różnych językach, lekcji języka obcego w firmie, po organizację dni czy spotkań wielokulturowych.  Publikacja będzie bazą wiedzy oraz inspiracją do działań dla innych organizacji. 

Powstały w ramach Akademii zbiór dobrych praktyk, będzie zawierał opisy inicjatyw związanych z różnorodnością w wymiarze narodowości i etniczności, w tym:

-> strategii i wartości organizacji,

-> promowania równych szans,

-> doceniania różnic kulturowych,

-> integracji obcokrajowców,

-> edukacji,

-> organizacji wydarzeń,

-> wprowadzania indywidualnych rozwiązań.

Regulamin i szczegółowe informacje o uczestnictwie są dostępne tutaj.

W ramach Akademii, Stowarzyszenie przygotowało również stałą ofertę szkoleń międzykulturowych. Organizacje, które przyłączą się do projektu i zgłoszą dobrą praktykę, będą miały szansę wysłać swoich przedstawicieli na jeden z trzech treningów międzykulturowych znajdujących się w ofercie edukacyjnej Akademii Interkulturalnej. Szkolenia dotyczą kompetencji i komunikacji międzykulturowej oraz pracy w zróżnicowanym zespole.