Rekrutacja na warsztaty dziennikarskie – Kielce 3 lipiec 2015 r.

Rozpoczynamy kolejną rekrutację na warsztaty dla dziennikarzy i dziennikarek:

MOWA NIENAWIŚCI W PRZESTRZENI PUBLICZNEJ – JAK JEJ PRZECIWDZIAŁAĆ?

Tym razem zapraszamy środowisko dziennikarskie z województwa świętokrzyskiego!

Warsztaty odbędą się w Kielcach 3 lipca 2015 r.

 Celem warsztatów będzie podniesienie świadomości wśród dziennikarzy i dziennikarek w obszarze związanym z mową nienawiści w mediach.  Podczas zajęć będziemy dyskutować  o tym, czym jest mowa nienawiści, jakie rodzi zagrożenia dla grup mniejszościowych  oraz  jak ją rozpoznawać.

Poniżej zamieszczamy informację o warsztatach wraz z formularzem zgłoszeniowym. Termin nadsyłania zgłoszeń to 30 czerwca 2015 roku.

Formularze proszę wysyłać na adres e-mail:  jadwiga.romanowska@interkulturalni.pl.