Zapraszamy do obejrzenia wykładu “Czy islam queeruje?”

Dyskurs dotyczący ról płciowych w świecie islamu, choć rozbudowany i wszechobecny – zarówno w nauce, jak i środkach masowego przekazu oraz opinii publicznej – dotyczy niemalże wyłącznie wzorca heteroseksualnego. Odnosi się zatem do kobiet i mężczyzn, którzy podejmują tradycyjne, wynikające z ich płci biologicznej role społeczne. Tymczasem w świecie islamu istnieje spory margines dla przekraczania granic wyznaczonych przez płeć. Wynika to ze spuścizny islamu klasycznego, wpływów lokalnych zwyczajów i kultów, ale także oddziaływania globalnego ruchu LGBT. Tym wpływom i wielościom sposobów queerowania islamu (choć często oznacza to coś innego niż w świecie zachodnim) będzie poświęcone wystąpienie dr hab. Katarzyny Górak-Sosnowskiej.

Katarzyna Górak Sosnowska – Profesor SGH, religioznawczyni i ekonomistka, autorka lub redaktorka takich prac jak: Muzułmańska kultura konsumpcyjna – 2011, Queer a islam. Alternatywna seksualność w kulturach muzułmańskich (red.) – 2012, Arabska Wiosna. Kulturowy obraz przemian w świecie arabskim po 2010 roku (red.) – 2016.

Przepraszamy za brak dźwięku na początku filmu, w końcu się pojawia (od 09:35). Za utrudnienia przepraszamy.