Prezentujemy program i rozpoczynamy rejestrację na konferencję online ‘Local dimension of children’s migrations and its impact on EU integration policy’, 4-5 grudnia 2020

Przedstawiamy program konferencji online pt. „Local dimension of children’s migrations and its impact on EU integration policy”, która odbędzie się 4 i 5 grudnia. Konferencja jest częścią projektu badawczego MiCREATE (Migrant Children and Communities in a Transforming Europe), realizowanego w ramach europejskiego, prestiżowego programu Horyzont 2020.

Podczas konferencji naukowcy i naukowczynie z Polski i Europy będą dyskutować o wpływie ograniczeń związanych z Covid-19 na edukację dzieci migrantów oraz sytuację społeczną dzieci uchodźców i dzieci ubiegających się o azyl, o  problemach i wyzwaniach związanych z integracją dzieci imigrantów oraz najlepszych praktykach dotyczących integracji i edukacji tej grupy, angażujących całą społeczność szkolną (nauczycieli, uczniów, rodziny) oraz inne organizacje sąsiedzkie lub miejskie.

Konferencja jest bezpłatna, ale wymaga wcześniejszej rejestracji na:

Konferencję otworzy Zastępca Prezydenta Miasta Krakowa Andrzej Kulig, który wygłosi przemówienie inauguracyjne, uzupełnione wykładem dr Urszuli Markowskiej – Manista związanej z Uniwersytetem Warszawskim i Uniwersytetem w Poczdamie.

Sam projekt MiCREATE to inicjatywa piętnastu europejskich uniwersytetów, instytucji badawczych oraz organizacji pozarządowych, która na terenie sześciu krajów, tj. Austrii, Danii, Hiszpanii, Polski, Słowenii i Wielkiej Brytanii bada współczesne procesy integracyjne, zbiera dobre praktyki, a także zmierza do ich polepszenia i wypromowania na poziomie szkół wśród profesjonalistów i praktyków. Projekt w swojej polskiej odsłonie prowadzony jest głównie w placówkach krakowskich: ZSO nr 18, XV LO, Bursie Szkolnictwa Ponadpodstawowego nr 2, Szkole Podstawowej nr 117, Szkole Podstawowej nr 61 oraz Szkole Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 158, ale także w szkołach do których uczęszczają dzieci z ośrodków dla cudzoziemców, oczekujące na decyzję o przyznaniu ochrony międzynarodowej (Szkoła Podstawowa w Bezwoli, Szkoła Podstawowa nr 58 w Warszawie, Szkoła Podstawowa w Coniewie).

Program kokferencji jest do pobrania u dołu strony. W razie wszelkich problemów z rejestracją lub podczas udziału w konferencji oraz w celu zapoznania się z “Book of Abstracts”, zapraszamy do zapoznania się z zakładką “MiCreate Conference 2020” znajdującą się na anglojęzycznej wersji naszej strony.