Uczestniczymy w barcelońskiej konferencji na temat dzieci z doświadczeniem migracji w edukacji

W dniach 23-25 października zespół Stowarzyszenia uczestniczył w międzynarodowej konferencji dotyczącej dzieci z doświadczeniem migracji. Została ona zorganizowana przez naszych partnerów (ZRS w Koprze i Uniwersytet w Barcelonie) w projekcie MiCreate w ramach programu badań i innowacji Horyzont 2020. W czasie konferencji Adam Bulandra moderował dyskusję panelową, dotyczącą podejścia skupionego na dziecku w naukach społecznych. Wraz z Jakubem Kościółkiem prowadził prelekcję dotyczącą podejścia do integracji dzieci w środowisku szkolnym, na poziomie samorządowym w Polsce. Konferencja wieńczyła trzydniowe spotkanie robocze w ramach projektu MiCreate, obfitujące w warsztaty i dyskusje panelowe.