„Wsparcie na starcie”

„Wsparcie na starcie” to nowy projekt INTERKULTURALNI PL, którego celem jest stworzenie sieci wolontariuszy Stowarzyszenia i przygotowanie ich to pełnienia roli asystentów społeczno – kulturowych dla cudzoziemców przybywających do Krakowa.

W ramach projektu, uczestnicy i uczestniczki zostaną przygotowani do utworzenia grupy „Wsparcie na starcie”, a ich głównym zadaniem będzie pomoc cudzoziemcom w zakresie orientacji i adaptacji m.in. w sferach: mieszkaniowej, administracyjnej, kulturowej.


Obecnie poszukujemy wolontariuszy chętnych do wzięcia udziału w projekcie, z którymi w listopadzie 2013r. rozpoczniemy cykl spotkań integracyjnychiszkoleń międzykulturowych.

DLACZEGO WARTO ROZPOCZĄĆ WOLONTARIAT W STOWARZYSZENIU INTERKULTURALNI PL?

Udział w projekcie sprawi, że będziesz miał/a możliwość:

 • uczestnictwa w warsztatach o tematyce wielokulturowej i antydyskryminacyjnej, które m.in. rozwiną Twoje kompetencje międzykulturowe (w tym skuteczną komunikację międzykulturową oraz inne umiejętności miękkie)
 • nabycia przydatnej umiejętności poruszania się w lokalnej przestrzeni instytucjonalnej (m.in. NFZ, ZUS, GUP)
 • zdobycia praktycznej wiedzy dot. skali migracji obcokrajowców do Krakowa, procedur obowiązujących cudzoziemców oraz zapoznania się z problematyką osiedlania się w innym państwie
 • atrakcyjnej integracji w zespole wolontariuszy
 • pracy w wielokulturowym środowisku, nawiązania kontaktów z obcokrajowcami, a przez to poznawania nowych kultur i poszerzania swoich horyzontów

Ponadto zapewniamy:

 • współpracę z młodym, dynamicznym, otwartym i twórczym zespołem organizacji
 • umowę wolontariatu (formalne powiązanie z organizacją)
 • zdobycie cennego doświadczenia pracy w III sektorze
 • zaświadczenia odbycia wolontariatu i możliwość zrealizowania praktyk studenckich
 • miłą atmosferę i elastyczne godziny pracy
 • wzbogacenie CV o bardzo praktyczne działania
 • całą gamę korzyści, jakie niesie ze sobą wolontariat (satysfakcję z pomocy innym, sprawdzenie się w nowych sytuacjach itp.)

CZEGO OCZEKUJEMY?

 • zaangażowania 
 • komunikatywnej znajomości języka angielskiego (dodatkowo mile widziana znajomość języka rosyjskiego lub innych języków obcych)
 • otwartości na różne formy pracy (działanie zespołowe i indywidulane)

CO, GDZIE, KIEDY?

Projekt obejmuje 5 spotkań szkoleniowych oraz 3 atrakcyjne wieczory integracyjne pod znakiem wielokulturowości (warsztaty kulinarne, wieczór filmowy oraz pub quiz), które odbędą się w październiku i listopadzie.

Po zakończeniu projektu wolontariusze utworzą pilotażową (umowa wolontariatu na okres styczeń-czerwiec 2014) grupę asystentów społeczno-kulturowych „Wsparcie na Starcie”, wspierającą integrację cudzoziemców w Krakowie. Po tym okresie będą mieli możliwość kontynuacji współpracy ze Stowarzyszeniem.

ZGŁOSZENIA

Chętnych do udziału w projekcie prosimy o wypełnienie formularza zgłoszeniowegoi przesłanie go na adres e-mail: ewelina.pachytel@interkulturalni.pl w terminie do 20 października 2013 roku.

Formularz do pobrania na dole strony.

W razie pytań prosimy o kontakt:

Ewelina Pachytel – ewelina.pachytel@interkulturalni.pl

Klaudia Fryc-Mallick- k.fryc-mallick@interkulturalni.pl

Projekt jest współfinansowany ze środków Ministra Pracy i Polityki Społecznej  w ramach Programu Operacyjnego Fundusz Inicjatyw Obywatelskich. Partnerem projektu jest Urząd Miasta Krakowa.