Sprawozdanie z konferencji “Dolny Śląsk wobec migracji”

W dniu 28 października 2016 roku odbyła się we Wrocławiu konferencja “Dolny Śląsk wobec migracji”, podczas której zastanawiano się nad efektywnymi programami integracyjnymi dla cudzoziemców osiedlających się w regionie. Konferencja zgromadziła również ekspertów z innych regionów Polski, w tym Warszawy, Gdańska, Poznania i Krakowa. Kraków był reprezentowany przez naszego przedstawiciela, który opowiedział uczestnikom w jaki sposób Stowarzyszenie wraz z Miejskim Ośrodkiem Wspierania Inicjatyw Społecznych wypracowało program “Otwarty Kraków” i doprowadziło do jego uchwalenia przez Radę Miasta Krakowa. Opowiedział również o dalszych planach związanych z organizacją konferencji Otwarty Kraków w lutym 2017 roku oraz wystąpieniu do Prezydenta miasta o zagospodarowanie byłych Magazynów Solnych na Podgórzu na krakowskie centrum wielokulturowe. Podsumowaniem konferencji jest Atlas dobrych praktyk, z którym możecie się Państwo zapoznać. Konferencja została zorganizowana w ramach działań Krajowej Platformy Współpracy na rzecz Integracji i sfinansowana ze środków szwajcarskiego programu współpracy z nowymi członkami UE.

Publikacja pt. “Atlas dobrych praktyk” będąca rezultatem Konferencji dostępna jest do pobrania w formacie pdf.