Nowy projekt rzeczniczy współtworzony przez INTERKULTURALNYCH PL nabiera tempa.

Fundacja Inna Przestrzeń (Warszawa) we współpracy z Stowarzyszeniem Homo Faber (Lublin) oraz Interkulturalni PL (Kraków) rozpoczęło realizację projektu “Lokalne Międzysektorowe Polityki na rzecz Integracji Imigrantów”, a pierwszym dużym działaniem projektu będzie forum robocze w Krakowie w dniach 25-27 października 2013 r. Projekt potrwa do końca 2014 r. 

Projekt dotyczy tworzenia rekomendacji dla spójnej polityki integracji imigrantów w oparciu o praktyczne doświadczenia współpracy międzysektorowej w trzech najważniejszych w Polsce ośrodkach imigracji: Warszawie, Krakowie i Lublinie. Trzy międzysektorowe fora robocze dadzą możliwość wymiany lokalnych doświadczeń, udział zagranicznych ekspertów oraz wizyta studyjna w Wiedniu, która odbywała się 8-12 sierpnia 2013 roku pozwolą nadać pracom kontekst europejski. Fora będą miały także bardzo wymierne rezultaty: wypracują narzędzia monitorowania i tworzenia ofert migracyjnych miast, wsparcia lokalnych platform działania na rzecz integracji imigrantów oraz zwiększania partycypacji imigrantów w podejmowanie dotyczących ich decyzji. W ramach projektu wsparta zostanie debata publiczna na temat nadania praw wyborczych niektórym imigrantom. Wsparte zostanie także tworzenie Warszawskiego Centrum Wielokulturowego jako przykładu konkretnego narzędzia międzysektorowego tworzenia polityki integracji cudzoziemców.

Działania realizowane będą w ramach dwóch projektów: “Lokalne Międzysektorowe Polityki na rzecz Integracji Imigrantów” współfinansowanego przez Szwajcarię w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej oraz “Lokalne polityki migracyjne – międzynarodowa wymiana doświadczeń w zarządzaniu migracjami w miastach” – dofinansowanego z Europejskiego Funduszu na Rzecz Integracji Obywateli Państw Trzecich i budżetu Państwa.