„Wsparcie na starcie”

„Wsparcie na starcie” to nowy projekt INTERKULTURALNI PL, którego celem jest stworzenie sieci wolontariuszy Stowarzyszenia i przygotowanie ich to pełnienia roli asystentów społeczno – kulturowych dla cudzoziemców przybywających do Krakowa.

W ramach projektu, uczestnicy i uczestniczki zostaną przygotowani do utworzenia grupy „Wsparcie na starcie”, a ich głównym zadaniem będzie pomoc cudzoziemcom w zakresie orientacji i adaptacji m.in. w sferach:mieszkaniowej, administracyjnej, kulturowej.

W październiku 2013r. rozpoczniemy cykl spotkań integracyjnych  i szkoleń międzykulturowych dla wolontariuszy. Dzięki nim uczestnicy:

-> poszerzą wiedzę w zakresie wielokulturowości,

-> pogłębią umiejętności skutecznej komunikacji międzykulturowej,

-> zapoznają się z tematyką dyskryminacji i sposobami jej przeciwdziałania,

-> zdobędą wiedzę na temat procedur administracyjnych przydatnych obcokrajowcom w Polsce,

Szczegółowe informacje na temat możliwości uczestnictwa w projekcie będą dostępne na stronie Stowarzyszenia we wrześniu 2013r.

Projekt jest współfinansowany ze środków Ministra Pracy i Polityki Społecznej  w ramach Programu Operacyjnego Fundusz Inicjatyw Obywatelskich. Partnerem projektu jest Urząd Miasta Krakowa.