Skalskie spotkania z Wielokulturowością

Stowarzyszenie od września rozpoczęło nowy projekt. Skalskie spotkania z Wielokulturowością to cykl siedmiu wydarzeń promujących kultury i literatury mniejszości etnicznych i narodowych zamieszkujących Polskę oraz najliczniejszych grup imigranckich w naszym kraju.

W ramach spotkań odbywać się będą prelekcje, spotkania autorskie, warsztaty taneczne, warsztaty muzyczne, wydarzenia skierowane do najmłodszych odbiorców oraz projekcje filmowe.

Projekt realizowany jest w partnerstwie z Centrum Kultury, Sportu i Rekreacje w Skale, gdzie odbywać się będą spotkania.

Działanie dofinansowane jest ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Programy poszczególnych spotkań publikowane będą na naszej stronie internetowej.