Działania projektowe w Szkole Podstawowej nr 15

Warsztaty na temat polskiej / lokalnej tradycji i kultury, wizyta w Żywym Muzeum Obwarzanka, warsztaty świąteczne – wspólne wykonywanie kartek świątecznych w swoich językach, warsztaty w bibliotece – wszystko to działo się w ramach projektu NEWABC_eu w ostatnich miesiącach w Szkole Podstawowej nr 15! Uczniowie z doświadczeniem migracji i polskie dzieci pod opieką nauczycielki i asystentki międzykulturowej postawiły na integrację przez naukę, zabawę, współtworzenie i partycypację 🤩🤩.