Edukacyjny spacer po najbliższej okolicy związany z tradycją Zaduszek

W ramach projektu NEWABC_eu nauczyciele i asystenci międzykulturowi pracują z dziećmi z doświadczeniem migracji oraz z dziećmi polskimi zapoznając ich z dziedzictwem kulturowym naszego kraju i regionu. Kilka dni temu uczniowie z Polski, Ukrainy i Białorusi z SP 39 spacerując po Dąbiu – najbliższej okolicy swojej szkoły poznawali tradycję Zaduszek i zapalili znicze przy pomniku Ofiar Dąbia. Następnie uczestnicy spaceru stworzyli prace plastyczne na jego temat. Zachęcamy Was do podziwiania ich prac!