ZAPROSZENIE NA KONFERENCJĘ PRASOWĄ

W imieniu własnym oraz Urzędu Miasta Krakowa serdecznie zapraszamy wszystkich zainteresowanych dziennikarzy i dziennikarki na konferencję prasową  na temat skali rasizmu i ksenofobii w Krakowie. Przedstawimy na niej po raz pierwszy wyniki monitoringu zdarzeń od 2007 roku (prasa, raporty organizacji pozarządowych, dane służb publicznych). Dodatkowo podamy informacje zebrane za pomocą strony www.open-krakow.pl.

Konferencja jest częścią projektu “Przeciwko rasizmowi i ksenofobii: wypracowanie miejskiej strategii zapobiegania i reakcji” finansowanego ze środków Trust for Civil Society in Central and Eastern Europe. Jej celem jest przekazanie informacji na temat zdarzeń o charakterze rasistowskim i ksenofobicznym, które miały miejsce w Krakowie oraz uzasadnienie potrzeby stworzenia miejskiej strategii.

Na konferencji wystąpią:
Anna Okońska-Walkowicz, Zastępca Prezydenta ds. Edukacji i Spraw Społecznych,
Krzysztof Klimczak, Dyrektor Wydziału Spraw Społecznych Urzędu Miasta Krakowa,
Iga Machalewska,  Interkulturalni PL,
Piotr Kwapisiewicz, Żydowskie Stowarzyszenie Czulent,
Janet Hiwot, grupa lokalna Afryka Inaczej,
Adam Bulandra, Interkulturalni PL.

Czas: 28 marca (środa), godz. 11.30 – 12.30
Miejsce:  Urząd Miasta Krakowa na Placu Wszystkich Św. 3-4, sala Dietla