Stowarzyszenie współkoordynatorem Punktu Informacyjnego dla Obcokrajowców

Stowarzyszenie zostało partnerem w projekcie na prowadzenie Punktu Informacyjnego dla Obcokrajowców (maj 2018-grudzień 2018).

Punkt Informacyjny prowadzony przez cztery organizacje: Fundację Współpracy Polsko-Ukraińskiej “U-WORK” (Lider projektu), Fundację “ZUSTRICZ”, Fundację Wspierania Kultury i Języka Polskiego im. Mikołaja Reja oraz naszą organizację.
Punkt Informacyjny dla Obcokrajowców – to miejsce, gdzie każdy cudzoziemiec,  mieszkający w Krakowie uzyska potrzebną mu informację.
Batorego 2 to nie tylko miejsce gdzie udzielamy informacji ale jest to także przestrzeń integracji i realizacji projektów dla obcokrajowców.


Udzielamy informacji w zakresie:
· przepisów prawa (legalizacji pobytu, zakupu i najmu nieruchomości i inne);
· sposobu funkcjonowania systemu ubezpieczeń społecznych i dostępu do służby zdrowia;
· dostępu do rynku pracy, podniesienia kwalifikacji zawodowych;
· uzyskania pomocy społecznej, mieszkaniowej i świadczeń socjalnych;
· edukacji dzieci i dorosłych w tym nauki języka polskiego;
· dostępu do kultury;
· procedur administracyjnych związanych z bieżącym funkcjonowaniem w środowisku lokalnym (np. prawo jazdy, rejestracja samochodu, meldunek, PESEL, E-PUAP itp.).

Projekt współfinansowany jest przez Gminę Miejską Kraków.

Projekt współfinansowany jest ze środków zebranych w ramach 1% podatku.