Warsztaty o mowie nienawiści dla członków i członkiń zaplecza politycznego już 29 maja w Krakowie

Serdecznie zapraszamy na pierwszą edycję warsztatów dla członków i członkiń zaplecza politycznego – MOWA NIENAWIŚCI W PRZESTRZENI PUBLICZNEJ- JAK JEJ PRZECIWDZIAŁAĆ. Celem warsztatów będzie podniesienie świadomości wśród członków i członkiń zaplecza politycznego działaczy/ek i polityków/czek na szczeblu lokalnym, centralnym i międzynarodowym w obszarze związanym z mową nienawiści w przestrzeni publicznej i stosowaniem języka wrażliwego na mowę nienawiści i dyskryminację wobec grup mniejszościowych.

Podczas zajęć będziemy dyskutować o tym, czym jest mowa nienawiści, jakie rodzi zagrożenia dla grup mniejszościowych oraz jak ją rozpoznawać.

Warsztaty odbędą się w Krakowie 29 maja 2015 roku. Termin nadsyłania zgłoszeń to 25 maja 2015 roku.


Wszelkie pytania i zgłoszenia prosimy przesyłać na adres: jadwiga.romanowska@interkulturalni.pl

Szczegółowe informacje oraz formularz zgłoszeniowy znajdują się poniżej.