Rozpoczynamy prace nad kolejną edycją Festiwalu INTERKULTURALIA

1 sierpnia 2017 roku rozpoczęliśmy projekt, współfinansowany przez Gminę Miejską Kraków, zmierzający do organizacji w październiku IV edycji  Festiwalu Wielokulturowego INTERKULTURALIA, tym razem jako części zadania publicznego w zakresie integracji migrantów, realizowanego w ramach miejskiego programu społecznego „Otwarty Kraków”.
Idea Festiwalu od samego początku jego powstania wyrastała z założenia, że promocja wielokulturowości jest kluczem do walki z rasizmem i ksenofobią oraz zwiększania przestrzeni akceptacji różnorodności w środowisku lokalnym. Podstawowym celem Interkulturaliów było zwrócenie uwagi mieszkańców Krakowa na zagadnienia różnorodności kulturowej i walkę z postawami rasistowskimi i ksenofobicznymi. Projekt miał zatem wymiar zarówno integracyjny, jak i edukacyjny.
Tegoroczna edycja festiwalu w jeszcze większym zakresie będzie realizowała te założenia. Ze względu również na panującą sytuację społeczno-polityczną zdecydowaliśmy nadać po raz pierwszy festiwalowi charakter tematyczny, skupiając się na kulturach muzułmańskich oraz ich wkładzie w budowanie różnorodności kulturowej w Europie i na świecie. Będziemy przekonywać na przykładach, iż trzy najpowszechniejsze wielkie religie monoteistyczne w Europie mogą pokojowo współistnieć, pozostawiając również przestrzeń na świeckość.

W części integracyjnej pragniemy zaprezentować te wydarzenia, pomysły, zadania i projekty, które są w Krakowie realizowane na rzecz wielokulturowości przez organizacje społeczne, grupy nieformalne, czy instytucje oddając im przestrzeń, w której będą mogły zaprezentować swoje osiągnięcia.

Jak zwykle będzie również okazja dla mieszkańców Krakowa do spotkania się we własnej różnorodności i wspólnego jej celebrowania, jako elementu wzbogacającego lokalne stosunki społeczne i sprzyjającego rozwojowi kulturalnemu wspólnoty lokalnej.

W ramach Festiwalu odbędą się warsztaty, spotkania, wykłady, wernisaże, pokazy filmowe, wydarzenia oficjalne i półoficjalne, a wszystko zakończymy wielokulturowym piknikiem i koncertem finałowym zespołu Mamadou Dioufa gorących polsko-senegalskich rytmach.

Ponieważ zależy nam na partycypacyjnym charakterze festiwalu serdecznie zachęcamy wszystkich zainteresowanych do zgłaszania pomysłów na określone wydarzenie festiwalowe, które w ramach naszych możliwości pomożemy mu zorganizować lub włączymy w agendę festiwalu. Jeżeli znacie kogoś kto chciałby pomóc lub się zaangażować we współtworzenie wydarzeń, przekazać na nie dodatkowe środki, lub w inny sposób przyczynić się do jego sukcesu – przekażcie mu nasze namiary.

Do zobaczenia na wydarzeniach IV edycji INTERKULTURALIÓW.

Projekt współfinansowany jest ze środków Gminy Miejskiej Kraków.

Projekt współfinansowany jest ze środków pochodzących ze zbiórki 1%.