Zapraszamy na seminarium “Dialogue for Integration: A multi-faith approach”

Już w najbliższy piątek, 28 października zapraszamy na seminarium dotyczące roli różnych religii w procesie integracji migrantów. Na temat możliwych rozwiązań będziemy dyskutować z liderami religijnymi, społecznością migrantów, przedstawicielami organizacji pozarządowych oraz przedstawicielami administracji pozarządowej. Projekt jest prowadzony przez Fundację Afryka Connect w partnerstwie z naszym Stowarzyszeniem i ma na celu wypracowanie rekomendacji na temat zaangażowania przedstawicieli różnych religii w nawiązywaniu dialogu między społecznością migrantów a rdzennymi mieszkańcami. Spotkanie odbędzie się w Urzędzie Miasta Krakowa, pl. Wszystkich Świętych 3/4 między 10:30, a 15:00.