Ważny komunikat prawny

Wszystkie osoby cudzoziemskie, które opuściły terytorium Ukrainy po dniu wybuchu wojny przebywają w Polsce legalnie i nie muszą podejmować żadnych czynności związanych z legalizacją pobytu, czy to w Urzędzie ds. Cudzoziemców, u wojewodów, czy w Straży Granicznej. To samo dotyczy cudzoziemców, którym w okresie przebywania w Polsce skończyła się karta pobytu, wiza, lub okres dopuszczalnego pobytu w ruchu bezwizowym. Wszystkie te osoby obejmie specjalna ustawa przygotowywana przez rząd. Wnioski o legalizację pobytu trzeba będzie składać dopiero kiedy pojawi się nowa ustawa. Proszę czekać na ogłoszenia.

[UA] Важливе юридичне повідомлення

Всі іноземці,які виїхали з України після початку війни і перебувають у Польщі легально і не мають необхідності  звертатися  до  державних  установ в справі легалізації або до  відділу  прикордонної служби. Ця інформація стосується також іноземців , у яких закінчилась Карта побиту ,віза або термін визначений для виїзду з Польщі на підставі біометричного паспорту . Ця  інформація базується на законодавчих актах,які готуються. Заяву на легалізацію перебування потрібно буде подавати тоді, коли буде опубліковано законодавчий акт. Просимо чекати на інформацію.

[RU] Важное юридическое уведомление

Все иностранцы, покинувшие территорию Украины после момента начала войны, находятся на территории Польши легально и не обязаны регистрировать свое пребывание в Отделе для Иностранцев, у воеводы или в Пограничной Службе. Это также касается иностранцев, у которых во время пребывания на территории Польши закончился срок действия Карты Пребывания, визы или допустимый строк пребывания в связи с безвизовым режимом. Все эти лица будут подпадать под действие специального закона, разработанного правительством. Заявку на легализацию пребывания необходимо оформить после вступления в силу нового закона. Следите, пожалуйста, за объявлениями.