Czy zmiany są możliwe? Publikujemy suplement do raportu “Cudzoziemcy w Krakowie”

Suplement jest podsumowaniem prawie rocznej pracy na rzecz dostosowania krakowskich instytucji do potrzeb obcokrajowców. Prezentujemy w nim stan wprowadzenia naszych rekomendacji, czyli co do tej pory udało się zmienić. Dodatkowo publikacja zawiera część napisaną w całości przez obcokrajowców, którzy dzielą się swoimi spostrzeżeniami na temat życia w Krakowie.

Projekt „Działanie na rzecz zmiany – wprowadzenie rekomendacji zawartych w raporcie <>” prowadzony od stycznia 2012 był kontynuacją zeszłorocznych działań. Wówczas przez 7 miesięcy pracownicy i wolontariusze sprawdzali funkcjonowanie instytucji związanych z legalizacją pobytu cudzoziemców, bezpieczeństwem, a także miejsca pierwszego kontaktu z miastem. Były to: Oddział ds. Cudzoziemców Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego, Urząd Miasta Krakowa Wydział Spraw Administracyjnych, Małopolski Oddział Wojewódzki NFZ, ZUS Oddział w Krakowie, Straż Graniczna, Policja, dworce kolejowe i autobusowe oraz Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne. Jednym z rezultatów projektu był raport „Cudzoziemcy w Krakowie”, który przedstawiał analizę funkcjonowania poszczególnych instytucji i zawierał rekomendacje, mające na celu poprawę obsługi cudzoziemców. Wszystkie działania finansowane były ze środków Fundacji im. Stefana Batorego w ramach programu „Demokracja w Działaniu”.


Prace nad suplementem trwały przez 3 miesiące, podczas których ponownie nawiązaliśmy współpracę z wcześniej monitorowanymi instytucjami. Najbardziej cieszą nas zmiany wprowadzone przez Oddział ds. Cudzoziemców Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego, Urząd Miasta Krakowa Wydział Spraw Administracyjnych, Małopolski Oddział Wojewódzki NFZ oraz Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne. Zapraszamy do zapoznania się z suplementem!