Stowarzyszenie zostało realizatorem zadań w ramach FAMI

Stowarzyszenie zostało realizatorem zadań w ramach projektu “Małopolska przyjazna cudzoziemcom – wsparcie w integracji i adaptacji obywateli państw trzecich”. W ramach projektu będziemy organizować wydarzenia kulturalno-integracyjne, wśród nich między innymi wielokulturowe kino plenerowe, dzień dziecka, gry miejskie, warsztaty i wycieczki. O planowanych wydarzeniach będziemy informować na naszej stronie internetowej i Fanpage’u. Projekt realizowany będzie w okresie wrzesień 2018 – grudzień 2020.

Projekt współfinansowany z Programu Krajowego Funduszu Azylu, Migracji i Integracji.