Nowa publikacja członków Zarządu Stowarzyszenia

Zachęcamy do zapoznania się z nowym artykułem dr. Adama Bulandry i dr. Jakuba Kościółka pt. “Rola współpracy organizacji pozarządowych z samorządem lokalnym w kształtowaniu polskiej polityki integracyjnej – dobre praktyki”. Autorzy analizują możliwości angażowania się samorządu lokalnego w procesy integracji imigrantów w Polsce na przykładzie współpracy Stowarzyszenia INTERKULTURALNI PL z Miejskim Ośrodkiem Wspierania Inicjatyw Społecznych w Krakowie, która doprowadziła do wypracowania i przyjęcia programu “Otwarty Kraków”.

Artykuł w formacie pdf. do pobrania poniżej.