Apelujemy o wsparcie tureckich akademików na rzecz pokoju

Od czasu, kiedy rozpoczął się kryzys humanitarny, a syryjscy uchodźcy zaczęli napływać masowo do Turcji, rząd tego kraju postanowił wykorzystać powstały na wschodzie Turcji chaos aby zwiększyć represje oraz prześladowania mniejszości kurdyjskiej, często oskarżając całą tę mniejszość o działalność terrorystyczną. Wielu przedstawicieli tureckich środowisk akademickich sprzeciwiało się w sposób jawny zarówno terrorowi sił zbrojnych względem kurdyjskiej ludności, jak też fałszywej propagandzie władz wymierzonej w Kurdów. Wyrażając swój sprzeciw i będąc wiernym ideałom nauki stali się sami przedmiotem ataków ze strony instytucji państwowych i rządu, uznani za wrogów państwa, represjonowani przez wymiar sprawiedliwości.

Nie pozwólmy aby kraj aspirujący do Unii Europejskiej w tak drastyczny sposób naruszał ideały i wartości, na których opiera się nasza wspólnota.

Wyraźmy wspólnie sprzeciw i poprzyjmy niżej załączony apel.

Na Wasze podpisy czekamy do 18 maja pod adresem e-mail: apel.kurdowie@gmail.com

Dziękujemy za wsparcie!